Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

  I denne læringsstien skal du lese og sette deg inn i hovedteksten til leksjonen WeChat​.

  Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kunne lese og forstå innholdet i teksten
  • forstå glosene i teksten
  • ha fått en grunnleggende forståelse av grammatikken i leksjonen
  • vite hvordan du snakker om sosiale medier
  • vite hvordan du snakker om installering av apper på mobilen
  • vite hvordan du snakker om funksjonene til en app
  • vite hvordan du introduserer noen for noen
  • vite hvordan du sier at noe skjedde i stad
  • vite hvordan du uttrykker at en handling akkurat er avsluttet
  • vite hvordan du uttrykker om du er i stand til å oppnå et ønsket resultat av en handling
  • vite hvordan du kommer med betingelsesavhengige utsagn av typen «så lenge ...»