Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

  I denne læringsstien skal du lese og sette deg inn i hovedteksten til leksjonen Å handle klær.

   

  Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kunne lese og forstå innholdet i teksten
  • forstå glosene i teksten
  • ha fått en grunnleggende forståelse av grammatikken i leksjonen
  • vite hvordan du uttrykker at det er lenge siden du har gjort noe
  • vite hvordan du uttrykker at du har gjort noe et visst antall ganger i løpet av en tidsperiode
  • vite hvordan du spesifiserer detaljene rundt en allerede kjent handling
  • vite hvordan du snakker om merker, farger og størrelser på klær
  • vite hvordan du uttrykker om klær passer eller ikke
  • vite hvordan du uttrykker at du har bestemt deg for å kjøpe et plagg
  • vite hvordan du spesifiserer hvor noe befinner seg i en butikk
  • vite hvordan du bruker «selv om ..., så ...»-utsagn
  • vite hvordan du snakker om prisrabatter
  • vite hvordan du betaler for varer