Hopp til innhold

Fagstoff

Forklaringer til vokabular i leksjon 14

Under følger forklaringer til vokabular for dialogen "For mye press".
Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

1. 反正 fǎnzhèng

没有吧,反正我觉得很累,什么也不想做,只想睡觉。
Méi yǒu ba, fǎnzhèng wǒ juéde hěn lèi, shénme yě bù xiǎng zuò, zhǐ xiǎng shuìjiào.

反正 fǎnzhèng kan stå foran subjektet eller foran verbet, og det betyr "uansett", "allikevel", "like fullt". Det brukes når man vil uttrykke at noe er tilfelle til tross for noe eller samtidig som noe annet.

2. 咱们 zǎnmen

咱们聊聊吧。 Zǎnmen liáoliao ba.

咱们 zǎnmen betyr i likhet med 我们 wǒmen også "vi", men det brukes stort sett kun på nordlige dialekter av mandarin, og det er en liten nyanseforskjell mellom de to: 咱们 zǎnmen inkluderer eksplisitt den som blir snakket til, mens 我们 wǒmen ikke nødvendigvis gjør det.

Her ser du eksempler (tre personer har en samtale):

我们去,你在这儿等吧。
Wǒmen qù, nǐ zài zhèr děng ba.
"Vi drar (person 1 og 2), du (person 3) venter her."

咱们去,他们在这儿等吧。
Zǎnmen qù, tāmen zài zhèr děng ba.
"Vi (person 1, 2 og 3) drar, de (ikke med i samtalen) blir."

3. (习)惯 (xí)guàn

Fra eksemplene under ser vi at(习)惯 xíguàn kan ha flere betydninger avhengig av bruksmåte og grammatisk struktur. Sammenlign:

Tekst

Funksjon

吃不惯
chībuguàn

Som komplement. Her kommer guàn alene.

我不习惯大城市的生活。
Wǒ bù xíguàn dà chéngshì de shēnghuó.

Som adjektiv: 很习惯 hěn xíguàn (veldig vant med) / 不习惯 bù xíguàn (ikke vant med)

养成好的习惯
yǎngchéng hǎo de xíguàn

Som nomen, med struktur:
养成 –––––– 好的 –––––– 习惯
verb ––––––– ….......objekt.…......
––––––––––– attributt –––––– kjerne

CC BY-SASkrevet av Øystein Krogh Visted.
Sist faglig oppdatert 18.03.2020

Læringsressurser

Leksjon 14: For mye stress