Hopp til innhold

Oppgave

Symptomer på hjerneslag

Personer i alle aldre kan rammes av hjerneslag, men de fleste er eldre mennesker. Rask behandling er en avgjørende faktor ved hjerneslag, derfor er det sentralt at du kan identifisere symptomer og varsler på et tidlig tidspunkt.

Mann som sitter på en benk på en strand. Hodet hans henger framover, og han sitter litt skjevt. Foto.

Individuelle oppgaver

  1. Finn ut hva som er typiske kjennetegn ved hjerneslag.
  2. Hva er forskjell på hjerneinfarkt og hjerneblødning?
  3. Hva er "et drypp"/TIA?
  4. "Tid er hjerne". Hva tror du egentlig menes med dette utsagnet? Hvorfor er det viktig å fokusere på tid når det gjelder behandling av hjerneslag?

Gruppeoppgaver

  1. Demonstrer hvordan en gjennomfører "prate-smile-løfte"-prosedyren på en medelev.
  2. Bytt roller og gjør oppgave 1 på nytt.
Sist faglig oppdatert 10.10.2020
Skrevet av Elisabeth Holst

Læringsressurser

Førstehjelp