Hopp til innhold

Fagstoff

Kvalitetssikring og kvalitetssystem

Med kvalitetssikring mener vi de systemene og aktivitetene en bedrift bruker for å oppnå den kvaliteten som kunden krever på produktet.
Med et kvalitetssystem menes et middel for å etterleve uttalt politikk og oppnå mål man har satt.

Mange hender som holder tommelen opp. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er kvalitetssikring?

Med kvalitetssikring mener vi de systemene og aktivitetene en bedrift bruker for å oppnå den kvaliteten som kunden krever på produktet.

En annen måte å si det på kan være:

Rett vare (kvalitet) til rett pris til rett tid.

For å oppnå dette bruker dagens industri kvalitetssikringssystemer. Dette er systematiserte metoder for å styre produksjonen (og konstruksjonen) mot de kvalitetsmål man har. Målene og hovedfunksjonene er systematisk beskrevet, og det er laget prosedyrer (arbeidsbeskrivelser) for de fleste aktiviteter.

Dersom det oppstår feil eller avvik, vil dette bli fanget opp av systemet, og det kan eventuelt gjøres tiltak for å hindre dette i å skje igjen. Det vil normalt være mulig for alle i bedriften å delta i en kontinuerlig forbedringsprosess.

Kvalitetssystem

Med et kvalitetssystem menes et middel for å etterleve uttalt politikk og oppnå fastsatte mål. Det omfatter alle aktiviteter og faser, som å fastlegge ansvar og myndighet og koordinere forskjellige aktiviteter. Dokumentasjon, registrering av resultater og revisjon er også en del av kvalitetssystemet. Med kunde mener vi en forbruker, bruker, klient eller ytelsesmottaker.

Et annet viktig aspekt med kvalitetssikringen og kvalitetssystemet er bedriftens generelle organisasjon og dokumentasjon og hvor ryddig og tilgjengelig denne er for de ansatte. Gjennom å kartlegge sine prosesser på en fullstendig måte vil man få en mye bedre oversikt over egen styrke og svakhet.

Kvalitetssystemet skal bidra til å gjøre det enklere å forbedre disse prosessene og dermed øke bedriftens evne til å tjene mer penger. Det sies at en ny kunde koster fem ganger så mye å få som å beholde en eksisterende. Dette gjør at mange i dag fokuserer på å kvalitetssikre de prosessene som går direkte mot kundene.

Utgangspunktet for å lykkes med å beholde sine kunder er at det i bunnen ligger et godt kvalitetssystem. Selvsagt kan man lykkes med kundebehandlingen uten kvalitetssystemet, men oddsene reduseres.

Kvalitet vil for deg som operatør bety at du skal gjør ditt beste for å oppnå de mål som du skal arbeide mot. Det vil si at du må følge instrukser og prosedyrer (arbeidsbeskrivelser) som er pålagt deg.

Standardisering av kvalitetskravene

Det er et tydelig behov for å få en internasjonal standardisering av kvalitetskravene. Flere land har i flere år prøvd å lage en kvalitetsstandard som alle kunne være med på, og i 1986 fikk vi "International Organization for Standardization", ISO, med en terminologistandard. Med terminologi mener vi fagspråk, og med terminologistandard mener vi et fagspråk som vi alle kan forstå. Norge og mange andre land er medlem av denne organisasjonen.

Kvalitet er lik kundetilfredshet

Kvalitet betyr ikke det dyreste og flotteste produktet eller tjenesten, men det som tilfredsstiller det kunden forespør og krever. Det betyr at en vanlig mellomklassebil er kvalitet dersom den tilfredsstiller kundens krav, det må altså ikke være en luksusbil i millionklassen!

Totalkvalitet

Med totalkvalitet, eller total kvalitetsledelse, mener vi en måte å lede en organisasjon på som legger vekt på kvalitet basert på medvirkning fra alle medarbeiderne. Målet er altså å føre organisasjonen mot totalkvalitet.

Hvorfor har vi kvalitetssikringssystemer?

Noen har kvalitetssikringssystemer fordi kunden og markedet krever det, andre fordi de ser at de selv har nytte av det. I tillegg til bedre kvalitet vil også et godt kvalitetssikringssystem normalt bedre økonomien.

Fordeler

  • bedre produkter
  • bedre produktivitet og vedlikehold
  • bedre økonomi
  • bedre tilgang til markedet

Ulemper

  • store ressurser til å utvikle systemet
  • krever ressurser for drift
  • beslaglegger tid for alt personell involvert
CC BY-SASkrevet av Industriskolen.
Sist faglig oppdatert 27.03.2020

Læringsressurser

Kvalitetsarbeid

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter