Hopp til innhold

Fagstoff

Standardisering

Standarder finnes innenfor svært mange områder og brukes i mange ulike situasjoner i et moderne samfunn. De omgir oss i hverdagen uten at vi tenker over det, eller uten at vi behøver å tenke over det. Men hva er egentlig en standard, og hvordan blir en standard til?
Person som skriver på en pc. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er en standard?

En standard

 • beskriver viktige sider av varer, tjenester og/eller arbeidsprosesser (dette inkluderer også prøvingsmetoder).
 • er et forslag til valg av alternativer, men utelukker ikke andre løsninger.
 • utarbeides etter initiativ fra interessegrupper som ønsker seg felles spilleregler i markedet.
 • kan fremme nasjonal konkurransedyktighet og bidra til utvikling av formålstjenlige og sikre produkter og produksjonsprosesser.
 • er frivillig å bruke, unntatt når myndighetene krever at de skal brukes, eller når det i avtaler er bestemt at de skal brukes.

Hva brukes standarder til?

En standard brukes

 • for å gi felles retningslinjer for hvilke krav som skal settes til varer og tjenester.
 • som spesifikasjon ved kjøp og salg for å forenkle, effektivisere og rasjonalisere kjøpsprosessen.
 • til å gi regler for hvordan prøving, sertifisering og akkreditering skal gjøres
 • for å gi mer detaljerte beskrivelser der EU-direktiver, nasjonale lover og regler gir overordnede krav
 • i forbindelse med tekniske spesifikasjoner i offentlige anbud

Noen standarder er generelle og gjelder over hele verden. Mest kjent er ISO-standardene som finnes for eksempel for metriske gjenger og maskineringspasninger.

Noen standarder gjelder bare i Europa, og disse heter EN xxxxx. Enkelte standarder gjelder bare i ett land, for eksempel NS xxxx i Norge. En standard som gjelder i Norge, kan hete NS-EN-ISO xxxc.

Det finnes tusenvis av standarder i Norge, og det er ikke enkelt å finne fram. Standard Norge utvikler og selger disse standardene.

Eksempler på norske standarder:

 • NS-ISO 128-24:2002 Generelle tegneregler – linjer for mekanisk tegning
 • NS 1420:1987 Geometriske toleranser
 • NS-EN ISO 6410-1:1996 Gjenger og gjengede deler – Generell del
 • NS-ISO 2553:1992 Sveiste og loddede forbindelser – Symboler for angivelse på tegninger
 • NS-ISO 10005:2005 Systemer for kvalitetsstyring – Retningslinjer for kvalitetsplaner
CC BY-SASkrevet av Industriskolen.
Sist faglig oppdatert 18.09.2018

Læringsressurser

Kvalitetsarbeid