Hopp til innhold

Fagstoff

Avviksbehandling

Med avvik mener vi at produktet/tjenesten/oppgaven ikke er blitt slik som vi hadde planlagt eller spesifisert det.

Fingre som skriver med penn på papri. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Internrutiner

Alle bedrifter har internrutiner, og der blir ofte rutiner for avvik behandlet. Eksempel på dette kan være:

"Alle som oppdager avvik i produksjonen eller avvik fra denne prosedyren, plikter å melde fra enten ved å skrive avviksrapport eller gi beskjed til nærmeste overordnede [...]"

Når vi har oppdaget et avvik, følger vi denne prosedyren:

  • Hva er årsaken til avviket?
  • Hva skal vi gjøre nå: reparere, kaste eller stoppe all produksjon?
  • Hva må vi gjøre for at dette avviket (denne feilen) ikke oppstår i framtiden?
  • Hva var kostnadene med avviket?

Avvikshåndtering er et meget viktig element i kvalitetssikringen da den brukt systematisk vil redusere avvik (feil) og således redusere avvikskostnadene. Produktiviteten øker. Et resultat er også at produktet vil bli bedre over tid og mer konkurransekraftig i markedet.

Eksempel på tabell for avviksrapport

Mål

Ferdige mål

Mål i følge tegning

Tillatt avvik ifølge ISO
2768-1 Middels

Mitt avvik

A

B

C

D

CC BY-SASkrevet av Industriskolen.
Sist faglig oppdatert 18.09.2018

Læringsressurser

Kvalitetsarbeid

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter