Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utregning av lottoppgjør

I denne oppgaven skal vi regne ut hva lott per fisker blir etter et fiske.

Du er mannskap med full lott på en snurrevadbåt på 76 fot (ca. 23 meter) på vinterfiske etter torsk. Båtens lasteromsvolum er på 80 kubikkmeter. Det er seks fiskere om bord.

Båten fisket og leverte 264 000 kg torsk til en gjennomsnittspris på 32,50 kr per kg. Fellesutgiftene er i perioden 540 000 kroner.

 1. Regn ut brutto fangstverdi.
  Tips

  Dersom én kg gir 32,50 kroner, hvor mange kroner gir 264 000 kg?

  Løsningsforslag

  Brutto fangstverdi er

  264 000 kg·32,50 kr/kg=8 580 000 kr

 2. Regn ut delingsfangst.
  Tips

  Delingsfangsten er det som blir igjen av brutto fangstverdi når fellesutgiftene er trukket fra.

  Løsningsforslag

  Delingsfangsten blir

  8 580 000 kr-540 000 kr=8 040 000 kr

 3. Finn tabellen for surrevadfiske i overenskomsten. Gå inn på antall mannskap og båtens størrelse og finn ut hvor stor del (prosent) av delingsfangsten mannskapet skal ha. Du finner fiskerioverenskomsten hos Norges Fiskarlag. Velg videre "Gjeldende fiskerioverenskomst".

  Tips

  Finn tabellen for snurrevadfiske. I tabellen for båtens lasteromsvolum i kubikkmeter og lengde i fot må vi se på kolonnen "75–95" for kubikkmeter. Her er antall fot mellom 75 og 80, så det skulle være greit. Vi må se på raden der antall personer er 6.

  Fasit

  Ifølge tabellen (tall fra juni 2020) er prosentandelen til mannskapet 44.

 4. Regn ut hvor mye mannskapet skal ha av delingsfangsten i kroner.

  Tips

  Her må vi regne ut hvor mye 44 prosent er av delingsfangsten, som er 8 040 000 kroner.

  Løsningsforslag

  Mannskapet skal da ha

  8 040 000 kr100·44=3 537 600 kr

 5. Regn ut hvor mye det blir i lott på hver av mannskapet i dette fisket.
  Løsningsforslag

  Hver person får

  3 537 600 kr6=589 600 kr

 6. Gjør de samme utregningene med et regneark der du legger følgende tall i et inndataområde: fangst i kg, kilopris i kr/kg, fellesutgifter i kr, tallet på mannskap og mannskapets prosentandel av delingsfangsten.
 7. Hva blir lotten på hver av mannskapet hvis de hadde vært 7 på båten?

  Tips

  Når vi endrer mannskapet til 7, er det også et annet tall som må endres. Hvilket?

  Fasit

  Når vi endrer mannskapet til 7, skal prosentandelen av delingsfangsten til mannskapet være 46. Når disse to tallene blir endret i regnearket, blir lott per person 528 342,86 kroner.

 8. Lag regnearket slik at du ikke trenger å endre prosentandelen av delingsfangst om du bytter mannskapet mellom 6 og 7.
  Tips 1

  Får å få til dette, må regnearkkommandoen HVIS() brukes.

  Tips 2

  Vilkåret i HVIS()-kommandoen kan være at dersom mannskapet er 6, er prosentandelen 44. Hvis ikke, er den 46.

 9. Ulempen med regnearket i forrige oppgave er at det fungerer bare dersom mannskapet er 6 eller 7. Hva skjer hvis vi skriver at mannskapet er 8?
  Endre på HVIS()-kommandoen slik at mannskapet kan være 8 uten at vi må endre manuelt på prosentandelen, og finn ut hva lotten på hver av mannskapet blir når de er 8.
  Tips 1

  Hvis vi ikke gjør noe med regnearket og skriver at mannskapet er 8, vil prosenten være den samme som for 7. Det er den ikke ifølge tabellen. For å fikse dette, kan vi sette en HVIS()-kommando inni den eksisterende HVIS()-kommandoen.

  Tips 2

  Vilkåret i HVIS()-kommandoen kan være at dersom mannskapet er 6, er prosentandelen 44. Hvis ikke, lager vi en ny HVIS() der vilkåret er at dersom mannskapet er 7, er prosentandelen 46. Hvis ikke, er den 48 (ut ifra tabellen for snurrevadfiske).

  Fasit

  Med et mannskap på 8 (og en prosentandel på 48) blir lotten på hver av mannskapet lik 482 400 kroner.

Filer

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Kyrre Pettersen og Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 19.06.2020

Læringsressurser

Prosent og prosentvis vekst