Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kalkulasjoner hos ByggMiks

I denne oppgaven skal du hjelpe ByggMiks med deres kalkulasjoner.
Stålreoler med bord av impregnert trevirke hos byggevarehandel. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Under ser du resultatregnskapet til ByggMiks AS for forrige år.

resultatregnskapet til ByggMiks

Post

Beløp

Salgsinntekter

kr 5 200 000

Varekostnader

kr 3 100 000

Lønnskostnader

kr 560 000

Andre driftskostnader

kr 750 000

Rentekostnader

kr 50 000

Avskrivninger

kr 70 000

Husleie

kr 250 000

Bilkostnader

kr 65 000

Husk at i resultatregnskapet er alle tall oppgitt uten merverdiavgift.

Oppgave

  1. Hvor stor bruttofortjeneste i kroner og i prosent oppnådde ByggMiks AS?
  2. Beregn de indirekte kostnadene i kroner og i prosent.
  3. Beregn fortjenesten i kroner og i prosent.
  4. Beregn avansen i kroner og i prosent.
  5. Bedriften kjøper byggematerialer fra England for 58 000 kroner. Direkte innkjøpskostnader er 7 062 kroner.
    Bruk de prosentsatsene som du beregnet under b og c, og kalkuler selvkost og salgspris med 25 prosent merverdiavgift.
Fasit oppgave a

Bruttofortjenesten er 2 100 000 kroner. Dette er 40,4 prosent (av salgsinntekter uten merverdiavgift).

Fasit oppgave b

De indirekte kostnadene er 1 745 000 kroner. Dette er 56,3 prosent (av inntakskost, som her er varekostnadene).

Fasit oppgave c

Fortjenesten er 355 000 kroner. Dette er 7,3 prosent (av selvkost).

Fasit oppgave d

Avansen (= bruttofortjeneste) er 2 100 000 kroner. Dette er 67,7 prosent (av inntakskost, her: varekostnader).

Fasit oppgave e

Selvkost er 101 685,61 kroner. Salgspris med merverdiavgift er 136 420,32 kroner.

Filer

CC BY-SASkrevet av Hindrik Sants.
Sist faglig oppdatert 31.01.2020

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud