Hopp til innhold

Fagartikkel

Lyd skaper rom og opplevelse

I en film er lydens to viktigste oppgaver å formidle informasjon og gi opplevelser. Informasjon får vi i hovedsak gjennom det som blir sagt, og opplevelser gjennom hvordan lydbildet er planlagt, designet og produsert.

Et øye i mange skjermer. Grafisk.

Tenk etter

Hva trenger du hvis du skal gi et bilde av en stor, flott restaurant i en filmscene?

Jo, et restaurantbord – og lyden av en stor restaurant.

Ønsker du en eksklusiv og dyr restaurant med et rolig og avstressende miljø, eller stemningen av en travel restaurant hvor det er en del bråk fra kjøkken og betjening? Dette bestemmer du selv ved å bytte atmosfæren.

Informasjon gjennom dialog og voice-over

I lydarbeid for levende bilder er det å skape et godt lydbilde gjerne den største oppgaven. Vær spesielt oppmerksom på å gjøre gode videoopptak av det personene sier. Dialogen i en film må komme tydelig fram i lydbilet og være lett å oppfatte. Når det gjelder all annen lyd, kan mye fikses i etterarbeidet.

Lyd skaper rom og opplevelse

Hvordan bruke lyd til å skape opplevelse i et audiovisuelt medium? Jo, du bruker lyd til å skape rom. Levende bilder gjengir fysiske rom todimensjonalt. Med lyd kan du gjenskape følelsen av det tredimensjonale, fysiske rommet. Du kan boltre deg i lydbildets høyde, bredde og dybde.

Atmosfære

Du kan gjerne starte med å forme en lydbakgrunn, det som også kalles for en atmosfære. Ofte skaper man en passende størrelse på miljøet i film nettopp ved hjelp av atmosfærer. Et lite, trangt rom krever en annen bakgrunnslyd enn en fjellvidde.

En atmosfære begynner ofte litt før bildeklippet. Noen ganger begynner atmosfæren samtidig med bildeklippet, men svært sjelden etter.

Tenk deg at du kommer til en strand, og sjølyden dukket først opp etter at du har stått der noen sekunder. Før det er det stille. Slik er det jo ikke! Sjølyden dukker kanskje opp før du ankommer stranden, med andre ord før en ny scene.

Klippet nedenfor, hentet fra filmen Den fabelaktige Amélie fra Montmartre, inneholder både atmosfærelyd, tale og andre lydelementer.

Hør gjennom klippet uten å se. Hvordan blir lyden brukt for å skape rom, opplevelse og for å formidle informasjon?

Gamle, garvede designere av filmlyd lar ofte atmosfæren ligge på et litt høyere volum i åpningen av en scene, slik at vi skal bli kjent med miljøet. Og når handlingen er i gang etter noen sekunder, trekker de volumet ned, så atmosfæren ikke skal ta oppmerksomhet fra handlingene.

Plassering av lydelementer

For at ikke alle lydelementene skal havne på samme sted i lydbildet, som en slags klump der det ikke er mulig å skille dem fra hverandre, gir du dem ulike plasseringer i lydbildet. Forsøk å gi hvert lydelement sin egen unike plassering. Det kan være i bredden, ved siden av hverandre, eller foran eller bak hverandre, alt etter hvilken opplevelse du er ute etter å skape. Slik jobber du med å få hver og en av lydene til å komme fram så tydelig som mulig.

Noen lyder er dype, andre lyse, og noen er sånn omtrent midt imellom. Du kan også bruke lyder med ulik klang, eller lyder som ikke er i samme tonehøyde. I et lydbilde er det både bruk for og plass til hele spekteret, og det kan du gjerne utnytte.

Se klippet over en gang til. Hvordan er dype og lyse lyder brukt? Hvordan blir lyd brukt for å understreke retningen i bevegelsene til Amalie?

Lydopplevelser i radio

Om du skal lage et radioprogram og ikke har noen bildeside å forholde deg til, står du friere. I det store og hele kan du tenke og jobbe som om du lager lydside til en film, men du vil ofte være avhengig av å gi en del informasjon som en film kan gi gjennom bilder.

At en person snur seg, vil ikke være vanskelig å forstå på film, men det vil det antagelig være i et radioprogram. Det er vanskelig å oppfatte bevegelsen, dersom det ikke blir fortalt om den med ord. Hvordan personer eller ting ser ut, kan heller ikke vises i radio.

Lytt og finn eksempler på hvordan lyd skaper rom og opplevelser i en radiodokumentar fra NRK P2 - Radiodokumentaren

Sist faglig oppdatert 18.01.2018
Skrevet av Knut Halmrast

Læringsressurser

Lydteori

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs