Hopp til innhold

Oppgave

Lag videoessay om kropp i tekst

Menneskekroppen er skildret i alle mulige sjangre og medier. Du leser om kropp i aviser og blogger, og du møter bilder av kropp overalt. Lag et videoessay om kropp i tekst.

LK20
To føtter på ei badevekt. Foto.

Oppgave

Lag et videoessay der du reflekterer over hvilke kropper, og hvem sine, som er representert i tekster, og på hvilken måte. Hva slags kropper møter vi, hvordan framstilles de, og hvilke holdninger speiler dette?

Et godt videoessay krever at du har kunnskap om emnet, slik at du kan trekke inn ulike meninger og perspektiver. Du skal også reflektere over andres og egne synspunkter. I videoessayet ditt forventes det at du siterer og refererer andre tekster som belyser og støtter momentene du har med.

Forslag til framgangsmåte

Bruk ressursene under for å strukturere arbeidsprosessen:

  1. Idéutvikling videoessay

  2. Arbeid med språklige virkemidler

  3. Skap et manus med flyt

  4. Praktisk produksjon og etterarbeid

Tips til tekster om og med kropp i fokus

Les, lytt til og se på medietekster som på ulike måter tematiserer kropp. Samarbeid gjerne med andre: Del tekstene mellom dere og noter ned stikkord, gode poenger og sitater dere kan bruke i videoessayet.

NB: Husk å notere ned hvor du henter ting fra, slik at du får ført kilden korrekt i rulleteksten.

Sist oppdatert 27.01.2022
Skrevet av Marthe Johanne Moe og Maren Aftret-Sandal

Læringsressurser

Videoessay