Hopp til innhold

Oppgave

Idéutvikling for videoessay

Bruk tid på å jobbe fram idéer om temaet du skal utforske i videoessayet. Hvilke følelser vekker temaet hos deg? Hva tenker andre om temaet?

Det kan være vanskelig å finne på nye og spennende innfallsvinkler til et tema du skal lage om.

Hvis du gjør et grundig forarbeid i skrivefasen, blir det lettere for deg å bestemme hvilken du ønsker. Du trenger ikke å bruke alt du finner fram til. Noe av kunsten er å plukke ut det som kan belyse temaet, slik at det blir interessant å følge med på det du forteller i videoessayet ditt.

I skjemaet nedenfor får du hjelp til . Jobb deg gjennom skjemaet og eksporter det du har skrevet, til et dokument du kan jobbe videre med.

Sist faglig oppdatert 08.03.2022
Skrevet av Maren Aftret-Sandal og Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Videoessay

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs