Hopp til innhold

Oppgave

Et manus med flyt

Få tips til hvordan du lager et manus med god struktur og engasjerende tekst.

LK20

Hvordan skape god flyt i teksten?

Når du skriver manus til et videoessay, må du tenke på at teksten skal sies eller leses høyt, enten av en fortellerstemme (voice-over) eller av en person som snakker foran kamera (i dette tilfellet: deg).

Derfor bør manuset til et videoessay "skrives med stemmen". Det betyr at teksten din må være lett å framføre. Du må tenke over hvordan du ordlegger deg, og hvilke ord du vil legge særlig vekt på.

Prøv ut teksten

For å oppdage om teksten flyter godt, må du prøve den ut. Det gjør du ved å lese teksten høyt. Sjekk for eksempel følgende:

  • Fins det ord som er vanskelige å uttale, eller som du ikke er sikker på hvordan uttales?

  • Hvordan er rytmen i teksten? Passer den til emnet og til stemninga du prøver å skape?

  • Er noen setninger for lange og/eller innfløkte?

Du kan gjøre et lydopptak for å kontrollere hvordan teksten fungerer. I tillegg kan du lese teksten høyt for andre og be om tilbakemelding. Personer med "friske" ører vil gjerne oppdage hull og mangler i teksten lettere enn du kan klare selv. Be lytterne si fra hvis de stusser over noe eller synes det er vanskelig å forstå hva du mener.

Fire jenter snakker sammen rundt et bord i et klasserom.

Sjekk at du har "skrevet med stemmen" – les teksten din høyt, enten for deg selv eller for andre.

Hvordan skape god struktur i teksten?

Videoessayet ditt skal ha ei innledning, en hoveddel og ei avslutning. Utover det fins det egentlig ingen fasit på hvordan du angriper temaet, og hvilken rekkefølge du har på de ulike momentene. Det viktigste er at du klarer å skape en logisk rekkefølge og god flyt.

Du kan bruke dette verktøyet fra norskfaget på NDLA til å bygge en overordna struktur. Når du er ferdig med alle trinna, eksporterer du det du har skrevet. Da får du et dokument og kan jobbe videre med flyt og finpuss.

Sist oppdatert 07.03.2022
Skrevet av Maren Aftret-Sandal og Marthe Johanne Moe

Læringsressurser

Videoessay