Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forhåndsinnstilte effekter i After Effects

Du har sikkert sett mange animerte logoer i TV-programmer og reklame. I denne øvelsen bruker du forhåndsinnstilte effekter på tekst i en logo.

Nedenfor får du en oppskrift på hvordan du bruker den forhåndsinnstilte effekten Corner reveal. Du kan sette opp andre effekter med samme framgangsmåte.

1. Opprett scene

Opprett en ny scene og hent inn en logo eller et ikon i tillegg til tekst. Bildet som du henter inn med File > Import, må dras ned på tidslinjen slik at det får et eget lag.

Husk

Bruk ei PNG-fil slik at bakgrunnen er gjennomsiktig.

Dra logoen inn på scenen og skaler ned eller opp etter behov med Transform > Scale.

2. Velg effekt

Gå til Effects & Presets og velg Animation presets > Transitions - Wipes > Corner reveal.

Arbeidsvindu i programvaren After Effects som viser hvor Corner reveal-funksjonen ligger. Skjermdump.

Dra effekten inn på scenen og plasser den over logoen.

Arbeidsvindu som viser hvor Corner reveal-funksjonen skal legges i scenen den skal brukes i. Skjermdump.

Den forhåndsinnstilte effekten vil nå være synlig på tidslinjen. Vi ser tre ulike lag: Corner reveal, Linear wipe - horizontal og Linear wipe - vertical. Effekten er laget av to ulike masker som ruller over teksten slik at den blir synlig; ei går nedover og den andre bortover, og dette gjør at logoen kommer til syne i en diagonal fra øverst til venstre mot nederst til høyre.

For å få en jevnere animasjon markerer du begge keyframe-ene under Corner reveal og velger Easy ease i grafredigereren.

3. Legg til tekst

Legg en tekst under logoen i et eget lag. Teksten animerer du inn fra 0 % opasitet til 100 %, slik at den blir synlig først etter at logoen er animert.

Gå til Opacity-funksjonen i Transform-menyen i laget. Dra ned opasiteten til 0 %.

Arbeidsvindu i programmet After Effects hvor Opacity-funksjonen i Transform-menyen er markert. Skjermdump.

Marker en ny keyframe på ca. 1 sekund. Gå deretter til 1,5 sekund og dra opasiteten opp til 100 %. Den første pilen skal altså stå på 0 % opasitet, og den andre på 100 %.

Arbeidsvindu hvor starten og slutten på en effekt i ei tidslinje i en scene i programmet After Effects er markert med røde piler. Skjermdump.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Siren Halvorsen.
Sist faglig oppdatert 24.11.2020

Læringsressurser

Animasjon