Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY

Etter å ha fullført denne læringsstien skal du:

  • kjenne til noen animasjonsteknikker
  • planlegge en animasjon gjennom seks stadier samt dokumentere og evaluere prosessen
  • drøfte valg av animasjonsteknikk som fortellegrep i andres og egen animasjonsfilm

Punkter du kan bruke til egenvurdering:

  • Jeg kan kjennetegn på animasjonsteknikkene tegnefilm, cut-out og 3D-animasjon.
  • Jeg kan planlegge en enkel animasjon med utgangspunkt i de ulike fasene av produksjonsprosessen.
  • Jeg forstår og kan diskutere med andre hvordan ulike animasjonsteknikker brukes som virkemiddel for ulike typer budskap.