Hopp til innhold

Verktøy og mal

Introduksjon til Animate

Gi liv til egne tegninger og logoer, lag infografikk, reklamesnutter, TV-serier, interaktive spill og reklamebannere med animasjonsprogrammet Animate.

Før du lager komplekse animasjonsfilmer, gjør deg kjent med hvordan animasjonsprogrammet fungerer.

Øvelse: Lag en sprettende ball

I arbeidet med å lage en sprettende ball får du brukt de mest sentrale funksjonene i animasjonsprogrammet.

Start prosjektet med å lage en ny scene

Først oppretter du en ny scene, File > New > Standard size, og lagrer den med navnet "sprettende ball".

Skriv inn 24 bilder i sekundet, som er standard innenfor animasjonsfilm.

Arbeidsvindu i programmet Animate som viser at standard er valgt med 640x480 og 24 bilder i sekundet. Skjermbilde.

Lag ball

Arbeidsvindu i Animate. Til venstre er det ei verktøylinje med symboler som sirkel, hånd og pensel. Til høyre er det en blå runding på hvit bakgrunn. Skjermbilde.

Bruk den vertikale verktøykassen og velg Oval tool. Lag en sirkel (ball) og velg farge.

Marker hele sirkelen og gjør den om til et symbol: Modify > Convert to symbol. Skriv inn "blå ball" eller lignende. Velg grafisk symbol og trykk ok.

Ball-symbolet ligger nå i biblioteket. Det som er fordelen med å opprette symboler, er at du kan endre farge i etterkant. Fargen vil da endres på alle ballene som ligger i scenen. Hvis du derimot ikke lager symbol, må du inn og fargelegge hver enkelt ball i scenen.

Tegn ei hjelpelinje

I denne illustrasjonen har jeg tegnet ei rød hjelpelinje. Den brukes for å skape en fin flyt når ballen treffer og spretter fra bakken.

Ei rød linje strekker seg i fire gradvis mindre buer bortover mot høyre. Langs den røde buelinja er det tegnet en rekke hvite rundinger. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
Arbeidsvindu i Animate med ei svart linje som går i buer. Oppe til venstre på linja er det en blå ball. Skjermbilde.

Tegn hjelpelinja på ett lag i tidslinja. Ballen skal plasseres i laget over. Lagene kan dras over og under andre lag når som helst.

Plasser ballen øverst til venstre, på begynnelsen av hjelpelinja.

Arbeidsvindu i Animate med ei hjelpelinje i buer. En blå ball er tegnet inn på et punkt på den første buen. Skjermbilde.

Deretter oppretter du en ny keyframe for hver gang ballen flyttes videre langs hjelpelinja: Insert > Timeline > Keyframe.

Her kan du lage egne snarveier under innstillinger i Animate.

Squash-and-stretch-prinsippet


Arbeidsvindu i Animate med verktøylinje til venstre og en blå ball som presses sammen slik at den blir oval. Skjermbilde.

Når du kommer til bunnen av første bue, må du presse ballen slik at den ser myk ut. På samme måte skal du strekke i ballen rett før og rett etter. Bruk Free transform tool for å få tak i hjørnene.

Dette er et animasjonsprinsipp som kalles for Squash and stretch. Det brukes for å tydeliggjøre at noe er mykt og bevegelig. En ball vil ikke oppføre seg slik i virkeligheten, men i animasjon overdrives det en del for å få fram fine bevegelser. Stoffligheten i ballen blir veldig tydelig og overbevisende.

Arbeidsvindu i Animate som viser en blå runding på ei svart linje til venstre. Lenger ned på linja er det en blå, stående oval og nederst en blå, liggende oval. På ei svart linje som går opp til høyre, er det en blå, stående oval. En pil går fra ordet "stretch" til de to stående ovalene, og en pil går fra ordet "squash" til den liggende ovalen. Skjermbilde.

Bruk mellomrom

Et annet viktig moment å huske på er mellomrom. Når noe beveger seg sakte, bruker du mindre mellomrom mellom bevegelsene, og større mellomrom når noe går raskere. Hvis du ikke tar hensyn til dette, vil alt gå i det samme tempoet og animasjonen blir mindre levende.

I dette tilfellet må du legge inn større mellomrom idet ballen går nedover. Se på denne illustrasjonen:

Fire buer av blå rundinger. På buetoppene er det liten avstand mellom rundingene, mens avstanden er større mellom toppen og bunnen av buene. I bunnen endres rundingene til ovale former. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
Animert blå ball som spretter fra venstre mot høyre i stadig mindre buer. Animasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Legg inn tom keyframe

Når du har kommet til siste ball, og den er på vei ut av scenen, må du legge inn en tom keyframe: Insert > Timeline > Empty keyframe.

Hvis du ikke gjør dette, vil ballen henge igjen på slutten av animasjonen.

Bilde av tidslinje i Animate. Langs linja ligger en rekke grå rektangler med en svart runding i; dette er keyframe-er. Til slutt på linja er det et mørkere rektangel med en hvit runding, og dette er en tom keyframe. Skjermbilde.

Gjør hjelpelinja usynlig med guidelag

Detalj fra tidslinje i Animate. Øverst er det symboler som kamera, søppelbøtte og mappe. Nedenfor er det to linjer med ulike lag. På den øverste linja står det "ball" ved et ark-ikon, og på den nederste linja står det "hjelpelinje" ved et hammer-ikon. Skjermbilde.

Laget som hjelpelinja ligger i, kan du gjøre usynlig når filmen eksporteres.

Gjør det om til et guidelag ved å høyreklikke på laget. Velg Guide layer, og det vil dukke opp et ikon på laget som ser slik ut:

Lag nye lag hvis du skal utvide animasjonen

Nå kan du opprette nye lag og tegne inn egen bakgrunn eller hente inn bilder. Kanskje du vil lage flere sprettende baller på scenen? I så tilfelle må du opprette nye lag og gi dem navn. På den måten vil du ha ei oversiktlig fil som er lett å navigere seg rundt i.

Gjør deg kjent med snarveiene

Jeg har ikke vist snarveier ettersom de vil variere fra maskin til maskin. Du kan sjekke hvilke snarveier du har i dine innstillinger, ved å gå til Animate > Keyboard shortcut. Her ligger det sikkert allerede noen, eller du kan opprette egne. Det vanligste er å opprette snarveier for Insert keyframe, Frame og Empty keyframe. Det er lurt å lage snarveier for Remove keyframe og Remove frame i tillegg, da dette også er funksjoner som du vil bruke ofte.

CC BY-SASkrevet av Siren Halvorsen.
Sist faglig oppdatert 24.06.2020

Læringsressurser

Animasjon