Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering og hverandrevurdering i videoproduksjon

Få tips til hvordan du kan vurdere egne og andres videoproduksjoner. Det kan bidra til bedre praksis og resultat.
Tre gutter med briller smiler mot kameraet. De bærer på videokameraer og en mikrofonbom. Manipulert foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Be om tilbakemelding

Be om tilbakemelding på det du produserer fra et par medelever.
Å be om tilbakemeldinger er kanskje det viktigste du kan gjøre for å forbedre produksjonen din. Likevel kan det lett oppleves som sårt og ubehagelig, fordi du har lagt ned mye tid og sjel i produksjonen.

Å venne seg til å få tilbakemeldinger og å lære seg å distansere seg noe fra produksjonen er viktig for å få best mulig utbytte av tilbakemeldingene.

Tips til hva du kan spørre om i en tilbakemelding

 • Hvilket inntrykk sitter de igjen med? Stemmer inntrykket overens med det du hadde planlagt?

 • Hva synes de er produksjonens sterkeste og svakeste sider?

 • Har de spesifikke forslag til forbedringer?

Vurdere andres produksjoner

Se og lytt gjennom hele produksjonen før du svarer på disse spørsmålene.

 • Er det en fin og naturlig flyt?

 • Er lengden passelig, og virker strukturen fornuftig?

 • Hva synes du er produksjonens største styrke?

 • Hva ville du gjort annerledes, og hvordan?

 • Har medeleven din brukt lignende virkemidler som deg? Hvordan synes du de fungerte i de forskjellige tilfellene?

 • Er det elementer i andres produksjon som du kunne tenkt deg å bruke i din egen?

 • Nå som du har hørt og sett andres produksjoner, ser du områder som kunne vært forbedret i din egen produksjon?

Tips for tilbakemelding til andre

 • Trekk fram både styrker og svakheter med den andres produksjon.

 • Vær konkret når du beskriver hva du synes fungerer bra eller mindre bra i andres produksjoner.

 • Husk at du kanskje ikke er i den planlagte målgruppa for produksjonen.

 • Kom gjerne med spesifikke forslag til forbedringer.

Når er det fornuftig med tilbakemeldinger?

Allerede mens du arbeider med ideen til en produksjon, kan du spørre om tilbakemeldinger. For eksempel kan du spørre om andres tanker om ideen. Kanskje finnes det vinklinger til temaet som du har oversett? Kanskje finnes det kilder og innhold som passer til temaet, men som du ikke kjenner til?

Ofte vil du be om tilbakemeldinger når du har lagd førsteutkastet til produksjonen. Du har ennå ikke gjort finpussen, men du har fått på plass strukturen du har tenkt til å ha. Tilbakemeldinger om strukturen og opplevelsen av flyt og tidsfordeling kan være nyttig i denne fasen.

I ettertid kan tilbakemeldinger være mer fullstendige. Da kan målet være videre utvikling, for eksempel hvis du skal lage en hel serie eller flere produkter.

Husk at tilbakemeldinger ikke er en fasit. Det er en annen persons mening. Det er lov å være uenig og å overse tilbakemeldingene du er uenig i. Fokuset bør ligge på hva du kan gjøre for å øke kvaliteten.

Egenvurdering

Å vurdere egne produksjoner er utfordrende. Du mister objektiviteten og ser deg lett blind på innholdet. Det kan derfor være lurt å la produksjonen ligge før du prøver å vurdere den på nytt.
Det er lett å være selvkritisk. Pass på at du fokuserer på et ønske om å forbedre produktet ditt.

 • Kan du jobbe med virkemidler?

 • Legger du vekt på dramaturgi?

 • Har du rytme i klippingen?

 • Finnes det uvesentlige elementer som kan fjernes?

 • Kan du kutte på lengden uten å miste sammenhengen i historien?

Egenvurdering etter lengre tid


Hvis du venter såpass lenge at du har glemt mange av detaljene i arbeidet, er det mulig å skape seg et nytt førsteinntrykk. Det kan ta uker eller måneder før dette skjer, men det kan være nyttig for å få et ferskt inntrykk av flyten og av om medieuttrykkene henger naturlig sammen.

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal og Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 29.04.2021

Læringsressurser

Animasjon