Hopp til innhold

Fagstoff

Forhåndsinnstilte effekter i After Effects

Har du noen gang lurt på hvordan kule effekter lages på film og video? Lær deg å animere i After Effects. Denne leksjonen handler om forhåndsinnstilte effekter.

Jobb med forhåndsinnstilte effekter i After Effects som du kan bruke på tekst og grafiske elementer.

1. Start opp prosjekt

Åpne programmet. Gå til File > New > New Project.

Velg deretter Composition > New composition, og du får opp denne boksen:

Tekstboks med innstillinger i After Effects. Overskriften på boksen er Composition Settings, og her kan du fylle inn ulike innstillinger som bildestørrelse, antall frames og tidslinje. Skjermutklipp.

Innstillinger

Velg full HD-størrelse (1920 x 1080) ettersom det samsvarer med størrelsen på de fleste film- og videofiler. Bruk 24 bilder i sekundet (standard for film og animasjon), og fem sekunder for lengden på scenen. Bakgrunnsfargen er svart, men du kan velge en annen farge hvis du vil. Gi navn til prosjektet og trykk OK.

Innstillingene kan endres underveis. Ofte blir det behov for å forlenge eller forkorte varigheten på filmen, og da kan du skrive inn endringer her.

2. Effects og Presets

Arbeidsvindu i After Effects med menyen under "Effects and presets". "Animation Presets" står helt øverst. Skjermutklipp.

Menyen av forhåndsinnstilte effekter finner du i sidemenyen til høyre eller ved å gå til Window > Effects & Presets.

Når du har opprettet en ny komposisjon, skal du skrive inn et ord eller navn og plassere det midt på scenen. Hent inn en logo eller et ikon i tillegg. Bildet som du henter inn (File > Import) må dras ned på tidslinja slik at det får et eget lag. Husk å lagre.

I Effects & Presets finner du ei mappe som heter Animation Presets. Åpne, og du vil se mange undermapper. Gå til Text-mappen, og velg Animate in > Fade up characters.

Du kan enten dobbeltklikke eller dra det inn på scenen oppå teksten.

Nå kan du sjekke animasjonen ved å gå til Preview.

Gif av ordet teksteffekter som skrives bokstav for bokstav. Hvit tekst på svart bakgrunn. Animasjon.

Dette kan du bygge videre på, slik at animasjonen blir mer dynamisk, altså at den blir mer levende med tanke på hastighet og akselerasjon.

For å finne fram til input og output må du åpne en del mapper i tekstlaget.

Gå derfor til Tekstlaget > Animator 1 > Range selector.

Arbeidsvindu i After Effects som viser en meny i tekstlaget. "Animator 1" er åpnet og menyen "Range Selector 1" vises. Skjermutklipp.

Nå er det to keyframes i tidslinja. Teksten blir helt synlig etter to sekunder, noe som med fordel kan endres. Dra derfor keyframe nummer 2 tilbake til cirka ett sekund. Gå deretter til grafpanelet, og legg inn en Easy Ease. Dette vil gi en bevegelse på inn- og utpunkt.

Arbeidsvindu i After Effects med en graf. Grafen har et toppunkt og vender den hule siden nedover. Skjermutklipp.

For å gjøre teksten mer spenstig kan du nå dra den blå markøren inn mot midten, som vist på bildet under. Det gjør at teksten kommer fort inn og bremser rolig på slutten.

Arbeidsvindu i After Effects med en graf som går brått oppover og deretter går langt roligere i en svak bue nedover. Skjermutklipp.

Animasjonen din skal nå se slik ut:

Gif av ordet teksteffekter som skrives bokstav for bokstav. Hvit tekst på svart bakgrunn. Animasjon.

Sammenlign de to animasjonene dine, og se hva små endringer kan gjøre med hele uttrykket.

Prøv ut flere effekter

Du kan nå prøve ut mange ulike effekter fra Effects & Presets og manipulere tidslinja i etterkant ved å bruke grafverktøyet.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Siren Halvorsen.
Sist faglig oppdatert 29.09.2020

Læringsressurser

Animasjon