Hopp til innhold

Oppgave

Etiske dilemmaer i filmen iHuman

Presenter etiske problemstillinger i filmen og gjør rede for ditt eget syn på kunstig intelligens.

Se den norske dokumentarfilmen iHuman fra 2019 hjemme eller på skolen. Filmen tar opp etiske problemstillinger som oppstår når vi tar i bruk kunstig intelligens.

Vurder etiske sider ved kunstig intelligens

Et etisk dilemma er en situasjon der vi må foreta valg mellom to ubehagelige muligheter. Beskriv de ulike etiske dilemmaene som filmen peker på.

Er kunstig intelligens det beste eller det verste som har skjedd menneskeheten ?

Gjør rede for din oppfatning av dette. Bruk etiske begreper og det du vet om bruk av kunstig intelligens i mediefaglig sammenheng.

Sist faglig oppdatert 02.12.2021
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Medieetiske problemstillinger

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell