Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite hva en filmepoke er, og hva som er med på å påvirke stilen til filmer i en epoke
  • kjenne til hvordan film som uttrykk har forandret seg gjennom tidene, fra starten av 1900-tallet og fram til i dag
  • forstå hvordan du kan bruke virkemidler fra tidligere filmepoker i egne filmproduksjoner