Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Retoriske og filmatiske grep i kortfilmen Bawke

Kortfilmen Bawke kan ses som et innlegg i debatten om norsk flyktningpolitikk. Hvilke retoriske grep er brukt i filmen, og hvordan understøtter det filmatiske denne retorikken? Hva mener du selv om problematikken filmen tar opp?

I denne kortfilmen har regissøren, Hisham Zaman, tatt helt bestemte valg med hensyn til dramaturgi og fortelleteknikk for å bevege publikummet sitt.

Filmen reiser tydelige personlige og politiske problemstillinger, og den er et klart innlegg i samfunnsdebatten om det å ta imot flyktninger i Norge.

1. Se filmen

2. Gjør deg bedre kjent med filmen

 • Hva handler filmen om?
 • Utspiller filmen seg innenfor realistiske rammer?
 • På hvilken måte er filmen aktuell i dag?

Fortelleteknikk og dramaturgi

 • Gi en beskrivelse av filmens karakterer.
 • Hvordan brukes virkemidler som musikk, lyd, klipp, replikker og symboler i filmen?
 • Hvordan framstilles Norge i filmen?
 • Hva er filmens vendepunkt?
 • Hvorfor lyver faren, og hva ville ha skjedd hvis han ikke hadde gjort det?

3. Retoriske grep

 • På hvilken måte er Bawke en politisk ytring?
 • Hva er den viktigste retoriske strategien i filmen? Hvordan blir dramaturgi og fortelleteknikker brukt retorisk?
 • Hva vil regissøren oppnå ved å fortelle denne historien på denne måten? Hva vil han fortelle? Og hva vil han at vi skal mene om flyktningene han gjør oss kjent med i filmen?

4. Norsk flyktningpolitikk

5. Diskuter i klassen

 • Er det noen i klassen som har opplevd, eller kjenner noen som har opplevd, en lignende historie?
 • Er framstillingen av Norge i filmen riktig?
 • Hva er god flyktningpolitikk?

6. Lag en politisk ytring

Lag en politisk ytring om norsk flyktningpolitikk. Velg lyd (20 sekunder), video (20 sekunder) eller tekst (to avsnitt). Bli enig med lærer om dere eventuelt skal samarbeide.

 • Bruk Bawke som inspirasjon, og referer gjerne til filmen.
 • Bruk virkemidler og fortelleteknikker retorisk.
CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge. Rettighetshaver: Norgesfilm AS
Sist faglig oppdatert 09.09.2021

Læringsressurser

Analyser film og serier