Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Virkemidler i spillefilmen Ninjababy

Se den norske spillefilmen Ninjababy (2021) av Yngvild Sve Flikke. Utforsk bruken av virkemidler og fortelleteknikker i filmen, og vurder om det er riktig å lage komedie med et alvorlig tema.
En ung kvinne ligger og lener seg mot noen puter og en vegg mens hun noterer i ei bok. På veggen bak er det tegnet en naken baby med superheltmaske. Foto.

Før filmen

 1. Hva tror du spillefilmen Ninjababy handler om?

 2. Se det første minuttet av filmen (00:00:00–00:00:56). Hva sier form og innhold i anslaget om det vi kan vente oss av resten av filmen?

Oppgaver til filmen

Les gjennom spørsmålene og filmpresentasjonen av Ninjababy før du ser filmen. Ta notater underveis, og stopp avspillingen ved behov. Samarbeid med andre hvis du vil.

1. Dramaturgi

 1. Tegn filmens dramaturgiske kurve, og skriv inn filmens overganger. Følger dramaturgien en typisk Hollywood-modell? Begrunn svaret.

 2. Finner du eksempler på dramaturgiske grep som skaper driv i fortellingen?

Filer

2. Fortelleteknikk og virkemidler

 1. Hvem forteller historien, og hvordan blir den fortalt?

 2. Hva oppnår filmskaperen ved å bruke animasjon?

 3. Vurder bruken av tegneserieeffekter i filmen. Er det et vellykket grep?

3. Filmspråket

 1. Beskriv filmens visuelle formspråk.

 2. Skiller filmen seg ut fra andre komedier du har sett? Begrunn svaret.

4. Karakterer

 1. Beskriv de viktigste karakterene i filmen.

 2. Hvilke karakterer er dynamiske og utvikler seg i løpet av filmen? På hvilken måte forandrer de seg?

 3. Hvem forblir slik han eller hun alltid har vært, og hva er funksjonen til de statiske karakterene?

5. Tema og budskap

 1. Hva er filmens budskap, og hvilken målgruppe tror du filmen forsøker å treffe? Begrunn svaret.

 2. Hva er filmens tema?

 3. Synes du det var riktig å lage komedie av et alvorlig tema som ufrivillig graviditet, eller burde filmen vært lagd i en annen sjanger? Begrunn svaret.

 4. Er det egoistisk å ikke ønske seg barn? Hva er årsaken til at Rakel velger som hun gjør?

En vei formet som en filmstripe strekker seg mot horisonten. Manipulert foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forslag til videre arbeid

Gå i dybden og gjør en grundig filmanalyse av Ninjababy. Lag en problemstilling, eller formuler noen hovedspørsmål som du vil finne svar på.

Mulige studiepunkter i en filmanalyse kan være å studere filmens visuelle uttrykk, karakterenes utvikling og/eller dramaturgien.

Bruk gjerne NDLAs oppskrift på hvordan du analyserer film. Du kan også bruke denne skrivemalen som støtte i arbeidet.

Relatert innhold

En alfabetisk oversikt over og forklaring på de viktigste fagspråksuttrykkene innen sjangeren spillefilm.

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 20.04.2022

Læringsressurser

Analyser film og serier