Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sammenlign to filmer om kultur

Bruk kunnskap om tekst, sjanger og kultur når du gjør en sammenlignende analyse av to filmer.

I denne oppgaven får du noen forslag til hvordan du kan sammenligne sjangertrekk, virkemidler og tematikken i filmene The Swedish Theory of love og Hva vil folk si?

Under filmene er det oppgaver du skal gjøre før du ser filmene, noen oppgaver du skal besvare underveis i filmene, og noen oppgaver du skal gjøre etter at du har sett dem.

The Swedish Theory of Love

Hva vil folk si?

1. Før du ser filmene

 1. Les artikkelen "Fire sjekkpunkter for sjanger", og bruk sjekkpunktene på de to filmene.

 2. Hvilke forventninger har du til innholdet i filmene ut fra sjangeren de hører til? Del et ark eller dokument i to med en kolonne for hver av filmene. Noter sjanger på hver av dem, og lag en liste over virkemidler og sjangertrekk som du forventer skal bli brukt i en film av denne typen. Stikkord: musikk, farger, klipping, lydeffekter, kameravinkling, symbolikk, kontrast.

 3. Begge filmene tar for seg forskjeller mellom samfunn som er individualistisk orientert og samfunn som er kollektivistisk orientert. Les om hvilke verdier og syn på mennesket disse to kulturelle dimensjonene innebærer, i artikkelen om kulturelle dimensjoner.

 4. Del et ark eller dokument i to, og lag to kolonner: en for individualisme og en for kollektivisme. Del disse kolonnene i to igjen, en for positive sider og en for negative.

2. Underveis i filmen

Se begge filmene. Jobb i par, og fordel de to oppdragene under mellom dere slik at den ene jobber med oppgave a og den andre med oppgave b.

 1. Hvordan framstiller filmene individualistiske og kollektivistiske trekk ved de ulike samfunnene dere møter? Noter stikkord underveis i skjemaet fra oppgave 1 d.

 2. Hvilke virkemidler blir brukt i de to filmene? Noter stikkord underveis i skjemaet fra oppgave 1 b.

3. Etter dere har sett filmene

Gå gjennom notatene dere har gjort underveis, i parene, og bruk disse når dere gjør oppgavene under:

 1. Diskuter likheter og forskjeller mellom de to filmene, både når det gjelder framstilling av kulturene og bruken av virkemidler.

 2. Se på sjekklista for sjanger igjen. Bryter filmene med noen av sjangerforventningene?

 3. Diskuter: Hvilken av filmene mener dere gir et mest balansert og nyansert bilde av kulturene dere møter i filmen? Begrunn synspunktene deres!

 4. Er det rimelig å kreve at alle tekster skal ha et balansert og nyansert bilde av det de framstiller? Er dette sjangerforventninger vi har til både spillefilmer og dokumentarfilmer?

 5. Diskuter: Er den ene filmen mer eller "sann" i framstillinga si enn den andre?

 6. I hvilke grad tror dere at dokumentarer og spillefilmer former hvordan dere ser på egen og andres kultur?

4. Presenter analysen

Når dere har svart på alle spørsmålene, har dere utforsket mange sider ved både form og innhold i disse to filmene. Bruk dette som utgangspunkt for en individuell presentasjon av analysen av filmene.

I analysen må du si noe om

 • innhold

 • virkemidler

 • sjanger

 • tematikk sett i lys av kulturteori

I tillegg må du drøfte

 • problemstillinger om enten sjanger eller tematikk

 • likheter og forskjeller når det gjelder sjanger og tematikk

Presenter den sammenlignende analysen som en sammenhengende tekst, enten skriftlig, muntlig eller som en sammensatt tekst.

Bruk fagbegreper og trekk gjerne inn kunnskap fra andre emner i faget for å vise at du ser sammenhengene.

Relatert innhold

Hva vil folk si er en gripende og viktig film om 16 år gamle Nisha, som forsøker å finne sin plass mellom to kulturer.

Dokumentarfilm om Sverige, verdens mest ensomme land. Filmen er laget av den italiensk-svenske filmskaperen Erik Gandini.

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 27.05.2022

Læringsressurser

Analyser film og serier