Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

    • vite hva som menes med intertekstualitet
    • kjenne til ulike typer av intertekstualitet i filmer og tv-serier, slik som animasjonsserien The Simpsons, den norske spillefilmen Thelma og tv-serien Stranger Things
    • ha laget storyboard til en reklamefilm med klare referanser til en film eller tv-serie
    • drøfte hvilken effekt slike intertekstuelle referanser kan skape?