Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Retorikken i en dokumentarfilm

I disse oppgavene skal du analysere argumentasjon og virkemiddelbruk i den svenske dokumentarfilmen The Swedish Theory of Love.

Dokumentarfilm

har alltid et formål utover det å underholde. Filmskaperen kan for eksempel prøve å belyse kritikkverdige samfunnsforhold eller skildre aktuelle fenomener og trender, eller hen kan portrettere kjente personer.

I samfunnskritiske dokumentarfilmer finner vi vanligvis en argumentasjon og en virkemiddelbruk som sørger for ei tydelig vinkling i filmen.

Forberedelse

Før du begynner med oppgavene, må du se dokumentarfilmen The Swedish Theory of Love. Filmen varer i litt over en time.

For å kunne løse oppgavene trenger du også grundig kjennskap til de retoriske appellformene , og .

1. Argumenter og retoriske appellformer

  1. Hvilket tema er det regissøren prøver å problematisere? Beskriv kort.

  2. Lag en oversikt over argumentene regissøren presenterer i The Swedish Theory of Love.

  3. Ta for deg ett og ett argument. Vurder hvilken retorisk appellform som dominerer i argumentet, og noter den. Dersom du ikke klarer å peke ut én dominerende appellform, noterer du de appellformene som du synes kommer tydelig fram.

  4. Hvordan er fordelinga mellom de ulike appellformene i filmen som helhet? Hva har denne fordelinga å si for om du oppfatter filmen som troverdig? Begrunn svaret ditt.

2. Filmatiske virkemidler som

Filmatiske virkemidler er de kunstneriske og filmtekniske grepa filmskaperne bruker for å få fram handling og budskap i filmen og for å vekke bestemte følelser hos publikum. Det fins både og virkemidler, for eksempel bruk av lys og kamera, klipperytme, lyd og musikk.

  1. Beskriv de filmatiske virkemidlene i disse utdraga fra The Swedish Theory of Love:

  2. Forsøk deretter å knytte de filmatiske virkemidlene til de ulike retoriske appellformene. Undersøk hva virkemidlene bidrar med: Skal de først og fremst vekke følelser, bygge troverdighet eller informere?

3. Drøfting

Drøft hvorvidt argumentene som blir presentert i The Swedish Theory of Love, beskriver faktiske samfunnsforhold i Sverige, eller om de er et uttrykk for filmskaperens personlige overbevisning.

4. Lag en dokumentarisk kortfilm

Bruk det du har lært! Lag en dokumentarisk kortfilm på inntil tre minutter om temaet .

Kortfilmen skal inneholde minst to tydelige argumenter, og argumentene skal tale enten for eller mot ungdommers bruk av sosiale medier. Velg filmatiske virkemidler som støtter opp under argumentene dine.

Relatert innhold

Dokumentarfilm om Sverige, verdens mest ensomme land. Filmen er laget av den italiensk-svenske filmskaperen Erik Gandini.

CC BY-SASkrevet av Tina Andersson. Rettighetshaver: Norgesfilm AS
Sist faglig oppdatert 10.02.2022

Læringsressurser

Analyser film og serier