Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Analyser et dataspill

Analyser de ulike elementene spillet består av, og hvordan samspillet mellom disse utgjør en helhetlig spillopplevelse.

Velg et dataspill som du har tilgang til å spille, og gjør en analyse av det med utgangspunkt i disse punktene fra artikkelen "Hvordan analyserer vi dataspill?" Det er ikke alle punktene som passer til alle spill, så du må velge ut de punktene som er relevante for analysen av spillet du skal analysere.

Du kan også lese mer om spill i artikkelen "Hva kjennetegner dataspill?"

Bruk gjerne dette analyseskjemaet i Word til å gjøre notater når du arbeider med analysen:

Filer

Presenter analysen i form av en skjermvideo der du spiller spillet og kommenterer de ulike elementene i spillet mens du viser det på skjermen din.

Hvordan ta skjermopptak

Du kan bruke programvaren OBS Studio til dette, den krever innlogging, men er gratis.

Du kan også veldig enkelt gjøre skjermopptak i PowerPoint. Se video på YouTube om hvordan du tar skjermopptak i PowerPoint.

Innledning

Presenter spillet med opplysninger om sjanger, hvem som har laget spillet, og når spillet kom ut.

I innledningen lager du også en fin ramme for analysen ved å si noe generelt om dataspill som tekstkultur, eller tekstkulturen som ditt spill inngår i.

Miljøet i spillet

Beskriv de ulike elementene som utgjør miljøet i spillet, og beskriv hva slags funksjon eller virkning de ulike elementene har. Husk eksempler!

  • Visuelle elementer: karakterdesign, bakgrunner, objekter, menyer, landskap, farger, mønster, videosekvenser, skrifttyper og layout, symboler og visuelle referanser til andre spill eller andre tekster

  • Auditive elementer: musikk, stemmebruk, lydeffekter

  • Narrative elementer: Noen spill har handling presentert gjennom mellom-titler, dialog og video-sekvenser (cutscenes). Karakterenes utvikling i løpet av spillet kan også utgjøre et narrativ, en fortelling, selv om dette ikke gjelder alle typer spill.


Spilleren i miljøet

Beskriv spillbarheten, de ulike måtene du som spiller forholder deg til miljøet i spillet, og forklar hva slags funksjon eller virkning de ulike sider ved spillbarheten har. Husk eksempler!

  • Spillbarhet: Hvem spiller du som i dette spillet? Hva slags egenskaper har du? Hva slags oppgaver eller utfordringer må spilleren løse? Spiller du med andre? Hvordan samhandler dere?Hvordan er flyt og tempo i spillet? Kan du bevege deg fritt i spillmiljøet, eller blir du tvunget inn i et bestemt spor?

  • Spillmekanikk: Hva slags metoder eller muligheter har du til å interagere med spillet? Løping, hopping, skyting, bygging og klatring er eksempler på spillmekanikker.

  • Samspillet mellom spilleren og miljøet: Hvilke faktorer er med på å skape innlevelse i spillet? Hva slags perspektiv på handlingen har du som spiller? Er det et såkalt førstepersons-spill, der du opplever spillet gjennom øynene til karakteren du spiller som? Eller ser du karakteren du spiller som, utenfra?

  • Immersivitet: Skaper de visuelle elementene en troverdig simulering av virkeligheten? Får du fysiske tilbakemeldinger gjennom kontrolleren? Er lydeffektene med på å understreke bevegelsene dine?

  • Opplevelse: Hva slags følelser vekkes i deg som spiller gjennom interaksjonen med miljøet?

Drøfting

  • Hvordan vurderer du den helhetlige spillopplevelsen skapt av samspillet mellom alle de ulike elementene i spillet?

  • Diskuter også spillet med et kritisk blikk der det er relevant, for eksempel ut fra hva slags verdier og ideal spillet formidler når det gjelder, vold, kjønn, kropp, identitet.

Avslutning

Her samler du trådene fra analysen og oppsummerer din vurdering av spillet.

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 06.05.2021

Læringsressurser

Tekstanalyse av medieuttrykk