Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Velg teori og analysemetode

Hvilke teorier og metoder mener du egner seg best til analyse av en bestemt medietekst?

Velg medietekst

I denne oppgaven skal du analysere én av disse tre medietekstene. Du velger selv hvilken.

Medietekst 1: stillbilde

Liten mørkhudet jente med rødfarget og flettet hår. I bakgrunnen rød himmel. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Medietekst 2: debattinnlegg

Norsk debatt (2022) i Nettavisen: Dette er mine ønsker for et trygt og inkluderende Norge om 50 år

Medietekst 3: kortfilmen The Present (Gaven)

Gjør deg kjent med teksten

Begynn med å gjøre deg kjent med teksten du har valgt. Noter viktige stikkord for det som fanger interessen din underveis. Reflekter over disse to spørsmålene:

  • Hva synes du er de umiddelbart mest interessante trekkene ved form og innhold?

  • Hva slags tematikk tar teksten opp?

De tankene du gjør deg i det første møtet med teksten, hjelper deg med å avgjøre hvilken teoretisk innfallsvinkel og analysemetode som egner seg best når du nå skal utforske teksten grundigere.

Velg teoretisk perspektiv og analysemetode

I fagartikkelen "Metode og teori i analyse av medietekster" blir du kjent med ulike teorier og metoder.

  • Hvilke av disse teoretiske perspektivene på medietekster kan du tenke deg å bruke i arbeidet med den teksten du har valgt?

  • Hvilke analysemetoder passer det å bruke på denne teksten?

Dersom du ønsker det, kan du velge to ulike innfallsvinkler. Begrunn valget ditt.

Analyser medieteksten

Analyser medieteksten med utgangspunkt i det teoretiske perspektivet og den analysemetoden du har valgt.

Ta med det innholdet du mener er relevant for å forstå medieteksten ut fra denne innfallsvinkelen.

I analysen må du også begrunne valg av teoretisk perspektiv og analysemetode.

Presenter analysen i form av en skriftlig framstilling eller en digital presentasjon.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 28.01.2022

Læringsressurser

Tekstanalyse av medieuttrykk