Hopp til innhold

Fagstoff

Medietekster og tekstanalyse

Når vi bruker ordet "tekst", tenker vi som regel på skriftlige tekster. Men tekster er også andre uttrykk der tegn er satt sammen til en meningsbærende helhet. Dette utvidede tekstbegrepet omfatter derfor alle typer medietekster. Tekstanalyse er en systematisk undersøkelse av en tekst.

Hva er en tekst?

En helt sentral egenskap ved en tekst er at den består av flere tegn som er "vevd" sammen etter et mer eller mindre fast eller bestemt mønster til et større og sammenhengende stykke.

En skriftlig tekst er satt sammen ved hjelp av bokstaver, ord og setninger. En film er satt sammen av bilder og lyder som avspilles i en bestemt rekkefølge.

Ser vi på den latinske opprinnelsen til begrepet, blir denne betydningen tydeligere. Tekst kommer nemlig av det latinske ordet textum, som betyr "sammenvevd" eller "sammenflettet".

Et annet viktig trekk ved en tekst er at den har et betydningsinnhold som gir mening for den som ser, leser eller hører teksten.

Det utvidede tekstbegrepet

Det utvidede tekstbegrepet omfatter alle former for meningsbærende helheter. Både en roman, en film, en samtale og et bilde på Snapchat kan derfor kalles en tekst.

I noen tilfeller kan klær, kunst og arkitektur fungere på samme måte. Også slike uttrykk er satt sammen av mindre biter etter faste normer og regler, og de kan derfor romme en mening for den som studerer disse uttrykkene.

Multimodale tekster

Medietekster er ofte satt sammen av flere eller uttrykksformer. En film består for eksempel av både bilder, musikk, tale og skrift. En ukebladreklame består av skriftlige tekster og ett eller flere bilder. Nettsider inneholder også ulike uttrykksformer.

Tekster som er satt sammen av ulike uttrykk, kaller vi sammensatte eller multimodale tekster.

Medietekster og sjangre

Noen ganger har vi behov for å si mer presist hvilken teksttype det er snakk om. Når tekster har mange fellestrekk, sier vi gjerne at de tilhører samme . Sjangrene er tilpasset bestemte situasjoner og formål og har ofte en karakteristisk form. Medietekster deles vanligvis inn i sjangre ut fra form og funksjon, men ofte også ut fra innhold.

Eksempler på medietekster:

 • fotografier

 • avisreportasjer

 • realityserier

 • spillefilmer

 • nyhetssendinger på radio

 • Facebook-innlegg

 • videoblogger

Tekstanalyse av medietekster

Tekstanalyse er en systematisk undersøkelse av en tekst ved hjelp én eller flere metoder. Når vi undersøker medietekster, bruker vi ofte begrepet medieanalyse. Men medieanalyse kan også være en undersøkelse av ulike medier.

Eksempler på analyse av medietekster:

 • en semiotisk analyse av et kunstfotografi

 • en narratologisk analyse av en kortfilm

 • nærlesing av en lederartikkel i ei regionavis

 • en retorisk analyse av kommentarfelt i sosiale medier

 • en diskursanalyse av en fjernsynsdokumentar


Ofte velger vi å bruke flere analysemetoder på én og samme medietekst. I en bildeanalyse eller en filmanalyse kan du utforske tekster på ulike måter.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 26.01.2022

Læringsressurser

Tekstanalyse av medieuttrykk