Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Diskursanalyse av serien 17

NRK3s ungdomsserie 17 er en mediefortelling om det å være 17 år i Norge, og om det å vokse opp i et flerkulturelt miljø på østkanten i Oslo. Bidrar slike serier til respekt og forståelse, eller fremmer de stereotypier og fordommer?

NRK3s ungdomsserie 17 fra 2018 er en mediefortelling om det å være 17 år og minoritetsungdom på østkanten i Oslo. Den norsk-somaliske gutten Abdi bruker fritida til å henge med kompisene sine. Både han og bestekompisen, norsk-tyrkiske Emrah, er småkriminelle.

Abdi slites mellom å være en god muslim og en helt vanlig norsk tenåring, og føler ikke han lever opp til forventningene verken hjemme, på skolen eller blant vennene.

Du kan se hele serien 17 på NRK Skole.

Oppgave 1

Medieforskeren Elisabeth Eide deler norske mediefortellinger om minoriteter inn i seks kategorier:

  • "vi" (majoriteten) som trussel mot "de andre"

  • "de andre" som trussel mot "oss" (majoriteten)

  • "de andre" som problem i "egne rekker"

  • "det fargerike fellesskapet"

  • "de andre" som ressurspersoner

  • et større "vi", normalisering

    1. Hvilke(n) kategori(er) vil du si at denne ungdomsserien hører hjemme i? Begrunn svaret.

    2. Er dette først og fremst en serie om ungdommer med minoritetsbakgrunn, eller er det en serie om det å være 17? Reflekter over dette spørsmålet sammen med en klassekompis.

Oppgave 2

Nora Ibrahim har produsert ungdomsserien 17. Les teksten hun har skrevet om mediemangfold i boka Third Culture Kids, "Et sterkere vi".

Hvordan mener hun mediefortellinger som 17 kan bidra til å skape et sterkere "vi" i Norge?

Oppgave 3

For NRK og prosjektleder Nora Ibrahim var det viktig at 17 år gamle gutter i Groruddalen skulle kjenne seg igjen i serien. Serien skulle være så realistisk at historien kunne vært sann, ellers ville ikke innholdet treffe målgruppa.

I en TV-anmeldelse i Dagbladet hevder Amanda Schei at NRKs ungdomsserie 17 fungerer mer som et slags politisk innlegg i den pågående debatten om ungdomskriminalitet i Oslo og multikulturalisme, enn som lettbeint og tankevekkende underholdning.

I et debattinnlegg i VG skriver komikeren Amir Shaheen følgende:

Det jeg føler NRK gjør nå er å skape mer fremmed frykt og sette disse ungdommene i dårlig lys. Dere fremstiller dem som idioter uten ambisjoner og drømmer. Dere forteller andre ungdommer hvor lett det kanskje er å gå "BIG", hvor lett det er å selge dop, hvor enkelt du kan si opp jobben din og gå den retningen.

Drøft disse utsagnene i klassen. Har NRK og Nora Ibrahim lykkes med prosjektet sitt? Har kritikerne rett, eller har de ikke fattet poenget med denne mediefortellingen?

Kilde

Eide, E. (2011, 23. november). Hvordan speiler mediene mangfold? [Paperpresentasjon]. Kartellkonferansen, Gol. https://slideplayer.no/slide/1956768/

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 01.03.2022

Læringsressurser

Tekstanalyse av medieuttrykk