Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Norsk i Afghanistan

I perioden 2001–2021 bidro ca. 7 000 norske soldater og offiserer i ISAF-styrkene i Afghanistan. Samtidig var mange nordmenn engasjert i humanitære prosjekter. Det finnes derfor utallige mediefortellinger om nordmenn i Afghanistan. Hvilken virkelighetsforståelse formidler disse fortellingene?
En afghansk og en norsk offiser i kamuflasjeuniformer tar hverandre smilende i hånden i en militærleir i Afghanistan. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1) Nordmenn i hovedrollen

I norske mediefortellinger om hendelser i utlandet får nordmenn ofte en sentral rolle. Hvorfor er det slik, tror du?

Oppgave 2) "Vi" og "de andre"

Her er to eksempler på mediefortellinger om nordmenn i Afghanistan. Hva avslører disse fortellingene om bildet vi nordmenn har av oss selv og av afghanere?

Artikkel, I tjeneste for Norge: 91 dager i Afghanistan

Podkast, NRK: Terje fløy fra Kabul med ukjent barn i armene

Oppgave 3) Alternative fortellinger

Søk etter kritiske nyhetsfortellinger om nordmenn i Afghanistan. Finnes det en annen historiefortelling? Hvilket bilde av nordmenn preger disse nyhetsfortellingene?

Oppgave 4) Se klippet og diskuter fortellingen

I kortfilmen Å vende tilbake møter vi to gutter som venter på at faren skal komme hjem fra Afghanistan. Faren har deltatt i de norske styrkene. Oppdraget i Afghanistan er over, og han skal nå være hjemme for godt. Men kort tid etter at faren har kommet tilbake, drar han ut i skogen på jakt. Da han ikke kommer hjem neste dag, begynner de to brødrene å ane uro.

Se klippet

Kortfilmen Å vende tilbake handler om hvordan soldater og deres familier berøres av krig, og hvordan menn evner å håndtere mentale lidelser.

Diskuter

Hvordan står denne fortellingen i kontrast til norske mediers nyhetsfortellinger om norske soldater i Afghanistan?

Dersom du ønsker det, kan du se hele filmen her:

Relatert innhold

Spillefilmen Å vende tilbake handler om hvordan deltagelse i krigen i Afghanistan har påvirket en norsk offisers psykiske helse.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal og Tina Andersson.
Sist faglig oppdatert 07.03.2022

Læringsressurser

Tekstanalyse av medieuttrykk