Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Analyser egen medieproduksjon

Velg ut en medieproduksjon du har lagd i løpet av året og lag en mediefaglig analyse. Her skal du vise til ulike sider ved medieuttrykket ditt.
To jenter sitter og ser på bilder på et digitalt kamera. Den ene har en bærbar datamaskin på fanget. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppdrag

 • Velg ut en medieproduksjon du selv har laget. Medieproduksjonen skal danne utgangspunktet for en medieanalyse.

 • I analysen skal du plukke produksjonen fra hverandre, og du skal vise til ulike perspektiver og sider ved medieuttrykket.

 • Du velger selv hvilke sider ved medieproduksjonen som du mener er relevant å gå inn på i analysen. Hjelpespørsmålene under kan hjelpe deg på vei.

 • Lag en digital presentasjon der du presenterer analysen.

 • Hold presentasjonen for resten av klassen til slutt.

Punkter til hjelp


 • Kommunikasjonsprosess: Bruk relevant teori og kommunikasjonsmodeller som hjelpemidler når du skal analysere og vurdere produksjonen.

 • Kontekst: Sett medieproduktet inn i en kontekst og sammenheng.

 • Funksjon: Hva er hensikten og formålet med medieproduktet?

 • Oppbygging: Beskriv strukturen, bruken av fortellerelementer og virkemidler.

 • Retorikk: Hvilke retoriske grep har du brukt? Appellerer medieproduktet til følelser eller fornuft? Eller spiller du på etos, altså troverdighet, for å treffe målgruppen?

 • Tolkning og forståelse: Pek på ulike måter publikum kan tolke og forstå medieuttrykket på, og reflekter rundt hvilke konsekvenser ulik tolkning og forståelse kan få for budskapet ditt.

Relatert innhold


CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 18.11.2021

Læringsressurser

Tekstanalyse av medieuttrykk