Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY

Når du er ferdig med denne læringsstien, vil du

  • vite hvordan du undersøker en tekst systematisk
  • forstå hva som menes med "det utvidede tekstbegrepet"
  • kunne mer om intensjon og multimodalitet i medietekster
  • kunne utforske og vurdere bruken av virkemidler i ulike uttrykksformer
  • kunne vurdere og analysere en flermedial kampanje