Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Mediefaglig tekstanalyse: moteplagg og miljømareritt

Hvordan presenterer medier spørsmål om klima, forbrukersamfunn og bærekraftig utvikling? Dette skal vi se nærmere på i denne oppgaven. Du skal analysere en podkast som handler om miljøutfordringer i motebransjen.
Kvinnelig tekstilarbeider i Bangladesh. Hun sitter ved en symaskin og har munnbind på seg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave: analyse av medietekst

 1. Lytt til denne podkasten fra NRK Oppdatert: podkasten fra NRK Oppdatert "Moteeventyret som ble til et miljømareritt". (Podkasten varer i 22 minutter.)

 2. Skriv deretter en analyse av podkasten.

Hva er tekstanalyse?

Når du skriver en tekstanalyse, skal du plukke medieteksten fra hverandre. Her skal du se nærmere på enkeltdeler i podkasten og finne ut hvordan den er satt sammen, og hvordan den fungerer som en helhet.

Du skal også undersøke hvilken kontekst og sammenheng medieuttrykket inngår i, og du skal reflektere rundt formålet og hensikten med podkasten.

Tips til disposisjon av tekstanalysen

1. Innledning

Beskriv podkasten kort:

 • Hva slags type medietekst er dette?

 • Hva er temaet og budskapet?

 • Hva er hovedpåstanden i medieteksten?

 • Formuler en problemstilling du vil svare på. Slik avgrenser du hva du skal skrive om.

2. Hoveddel

Velg punkter, forklar relevante begreper og bruk dem i analysen.

 • Kontekst og sammenheng: Sett medieteksten inn i en kontekst.

 • Funksjon: Hva er hensikten og formålet med podkasten?

 • Avsender og mottaker: Hvem er avsender og mottaker av podkasten? Beskriv kommunikasjonen, bruk prosessmodellen som hjelp, se fagartikkelen "Kommunikasjon som prosess og støy".

 • Kildebruk: Hvordan vil du vurdere kildebruken? Vis til intervjuobjekter og kilder som brukes i podkasten. Bruk TONE-strategien for å vurdere kildene kritisk.

 • Oppbygging: Beskriv strukturen, bruken av fortellerelementer og virkemidlene.

 • Retoriske strategier: Hvordan appellerer podkasten til følelsene dine? Hvordan appellerer podkasten til fornuften din?

Diskusjon og refleksjon i hoveddelen:

 • Vil du si at avsenderen lykkes med prosjektet sitt?

 • Hvilken effekt kan denne medieteksten ha på mottakerne og samfunnet? Hvordan kan podkasten påvirke samfunnsdebatten?

 • Hvorfor er det viktig at NRK tar opp spørsmål som handler om klima, forbrukersamfunn og bærekraftig utvikling?

3. Oppsummering og konklusjon

Hva var problemstillingen din? Hvilke grep og kjennetegn er sentral for medieteksten?

Oppsummer og konkluder.

Tips

Les gjennom fagartikkelen "Huskeliste ved utforming av analyseoppgaver". Bruk elementer du mener er relevante for analysen din.

Kvalitetssjekk

Fire jenter jobber sammen på en bærbar datamaskin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Før du leverer inn analysen, trenger den en kvalitetssjekk. Jobb sammen med en medelev. Du leser teksten til medeleven din, og omvendt.

Gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger. Se til slutt etter slurvefeil, dårlige formuleringer og manglende flyt.


Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 22.03.2022

Læringsressurser

Tekstanalyse av medieuttrykk