Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Når du er ferdig med denne læringsstien,

  • vet du mer om hvordan du analyserer medietekster systematisk
  • kan du utdype hvordan tekster kommuniserer, og forklare hvilken innvirkning de kan ha på individet og på samfunnet
  • kan du lage relevante problemstillinger og analysere medietekster i lys av dem
  • har du gjennomført en analyse av dramaserien "Rådebank"