Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Studer intensjon og multimodalitet i medietekster

Undersøk konteksten til en medietekst, og studer deretter hvordan teksten er komponert. Hva er meningen i og hensikten med teksten, og hvilke strategier og virkemidler har avsender brukt?
Tre personer sitter rundt et bord og samarbeider. Tegning.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Øv på selvvalgte medietekster

 1. Hvordan gjør du deg bedre kjent med konteksten til en medietekst?

  • Velg deg en podkast, og beskriv konteksten for den.

 2. Hvordan gjør du deg bedre kjent med intensjon og i medieteksten?

  • Velg deg et innlegg fra et sosialt medium, for eksempel TikTok, og avklar strategier og virkemidler i medieteksten.

  • Beskriv komposisjonen, og gjør en tolkning av hvilke elementer og modaliteter som er framhevet på en slik måte at de fanger mer oppmerksomhet.

  • Forklar hva som er intensjonen til forfatteren, og hvorfor. Ta utgangspunkt i arbeidet med forrige punkt.

Oppgave 2. Øv på gitte medietekster

 1. Velg 3–4 av bildene nedenfor, og beskriv kultur- og situasjonskontekst for dem:

 1. Finn fram til den norske statsministerens profil i et sosialt medium. Diskuter den multimodale komposisjonen.
 2. Se deler av filmen Diktatoren i klassen (for eksempel fra 00:57). Diskuter mening og intensjon i lys av kontekst, modalitet og virkemidler.

Relatert innhold

Charlie Chaplins klassiker «Diktatoren» er fremdeles relevant den dag i dag.

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 02.02.2022

Læringsressurser

Tekstanalyse av medieuttrykk