Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering for emnet Tekstanalyse av medieuttrykk

Har du fått med deg det viktigste fra emnet Tekstanalyse av medieuttrykk? Gjør en egenvurdering!
Stilisert person med forstørrelsesglass og bok. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Har du forstått?

Kan du svare ja på alle spørsmålene nedenfor, har du god oversikt over emnet.

  • Jeg kjenner til ulike analysemetoder og kan bruke metodene for å analysere og vurdere egne og andres tekster.

  • Jeg kan forklare begrepene "tekst" og "det utvidede tekstbegrepet".

  • Jeg kan skille mellom tolkning og analyse.

  • Jeg kan bruke fortelleteorier.

  • Jeg kan forklare begrepet multimodalitet.

  • Jeg kan gjennomføre en bildeanalyse.

  • Jeg vet hvordan jeg gjør en diskursanalyse.

  • Jeg kjenner til begrepet semiotikk og semiotisk analyse.

Kan du begrepene?

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 11.05.2022

Læringsressurser

Tekstanalyse av medieuttrykk