Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

En semiotisk analyse av Mona Lisa

I en semiotisk analyse skal du beskrive de meningsbærende tegnene teksten består av, og hvilken betydning de kan ha. Leonardo da Vinci har malt det verdenskjente bildet Mona Lisa. Studer detaljene i bildet, og forsøk å sette ord på det du ser.
En trekant. I nederste venstre hjørne er ei værdame som presenterer sol over Norge. Linja videre mot venstre hjørne er stiplet, med teksten "står for". Ved høyre hjørne står teksten "den faktiske sola". Fra værdama opp til topphjørnet av trekanten er det ei heltrukket linje med teksten "gir mening". I topphjørnet ser vi en dame oppfatte "sol" i en tankeboble. Ned igjen til høyre hjørne er ei heltrukket linje med teksten "forstår dette som". Og som tidligere nevnt, står det "den faktiske sola" i dette hjørnet.
Åpne bilde i et nytt vindu

Semiotisk analyse av en visuell tekst

I denne oppgaven skal du beskrive de visuelle tegnene du finner i et av verdens mest kjente malerier. Du skal også reflektere over hva disse tegnene betyr.

Oppgave 1) Beskriv det du ser

Beskriv visuelle tegn i Leonardo da Vincis maleri Mona Lisa (ca. 1503–1519). Dette bildet er et av verdens mest kjente kunstverk.

 1. Beskriv personen midt i bildet: alder, kjønn, klær, positur, kroppsspråk.
 2. Beskriv gjenstanden i forgrunnen.
 3. Beskriv det du ser i bakgrunnen. Her er det mange detaljer, så vær nøye!
 4. Beskriv lyset i bildet: Hvor kommer lyset fra? Hva er opplyst, og hva ligger i skyggen?
 5. Beskriv fargene som er brukt i maleriet.

Oppgave 2) Sammenlign beskrivelser

 1. Sammenlign beskrivelsen din med beskrivelsen til en medelev. Hva er likt? Hva er forskjellig?
 2. Ta utgangspunkt i noe dere har beskrevet forskjellig, og diskuter om dette kan skyldes at dere ikke bare har beskrevet, men også tolket det dere ser.

Oppgave 3) Tolk det du ser

Når du tolker, tillegger du mening til det du ser.

 1. Hva forteller positur og påkledning deg om personen Mona Lisa?

 2. Hva forteller omgivelsene hun framstilles i, om denne personen og den tida hun lever i?

 3. Hvordan påvirker valg av lys, skygger og farger din opplevelse av Mona Lisa?

 4. Mona Lisa er kjent som kvinnen med det mystiske smilet. Hva forteller blikk og ansiktsuttrykk deg om hvem hun egentlig er?

Relatert innhold

En bildeanalyse består av tre trinn: beskrivelse, analyse og tolkning.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 28.01.2022

Læringsressurser

Tekstanalyse av medieuttrykk