Hopp til innhold

Fagstoff

Å sammenligne tekster

Når du får i oppgave å sammenligne to tekster, betyr det at du skal finne likheter og forskjeller mellom de to tekstene.
To sirkler med tekst tekst A og tekst B som overlapper hverandre litt . Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Se etter likheter og forskjeller

Forsøk først å finne likhetene: Hva har de to tekstene til felles?

 • Har de felles tema?
 • Bruker de samme type virkemidler?
 • Har de samme sjanger?
 • Er de fra samme tidsepoke?
 • Har forfatterne et felles budskap?

Deretter merker du deg viktige forskjeller:

 • Behandler tekstene temaet på ulik måte, og i tilfelle hvordan?
 • Bruker den ene forfatteren helt andre virkemidler enn det den andre gjør, og i tilfelle hvilke?
 • Tilhører tekstene to forskjellige sjangre, og hva er i tilfelle forskjellen mellom dem?
 • Er det stor avstand i tid mellom tekstene, og hvordan kommer det til syne?
 • Dersom budskapet i tekstene er forskjellig, hva går denne forskjellen ut på?

Sammenligningsmetoder

Når du skal skrive en sammenlignende analyse, er det to måter du kan strukturere teksten din på. Velg én av metodene.

Først A, så B

 1. Innledning som presenterer motiv og tema for begge tekstene og det viktigste de har til felles
 2. Kort presentasjon av virkemidlene du har funnet i tekst A, og hvordan disse virkemidlene bygger opp under temaet
 3. Kort presentasjon av virkemidlene du har funnet i tekst B, og hvordan disse virkemidlene bygger opp under temaet
 4. En lengre sammenligningsdel der du tar for deg eksempler fra tekst A og sammenligner dem med eksemplene fra tekst B (Del denne opp i flere avsnitt, og fokuser på det som er likt eller nesten likt.)
 5. Konklusjon

Punktvis sammenligning

 1. Innledning som presenterer motiv og tema for begge tekstene og det viktigste de har til felles
 2. En beskrivelse av en bestanddel som tekstene har til felles, med eksempler fra begge, og hvilken betydning dette har for hvordan vi oppfatter teksten
 3. En beskrivelse av en ny bestanddel som tekstene har til felles, med eksempler fra begge, og hvilken betydning dette har for hvordan vi oppfatter teksten
  (Legg gjerne til flere likhetstrekk, men ikke for mange.)
 4. En beskrivelse av hvordan tekstene står i kontrast til hverandre, med eksempler fra begge, og hvilken betydning dette har for hvordan vi oppfatter teksten
 5. Konklusjon

Den punktvise metoden kan kanskje virke vanskeligere. Men hvis du øver deg, skal du se det går greiere enn du tror! Metoden sikrer at du har et sammenlignende perspektiv gjennom hele besvarelsen din, og at den da kan virke mer avansert.

CC BY-SASkrevet av Katja Blixrud Frost .
Sist faglig oppdatert 25.08.2017

Læringsressurser

Tekstanalyse av medieuttrykk