Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva sier bildet om politikeren?

Vi ser stadig bilder av norske politikere i aviser, på nett og på TV. Redaksjonene velger ofte bilder som de mener passer til den vinklingen de har valgt. Bilder bidrar til å forsterke budskapet i det verbale uttrykket.
Rødt-leder Bjørnar Moxnes står med fakkel og løftet hode fremst i rekken av protestanter mot høye strømpriser. Protestantene bærer plakater der de krever politiske tiltak. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Studer fotografiet av Bjørnar Moxnes, leder av partiet Rødt.

 1. Hvorfor tror du han ønsker å la seg avbilde i denne posituren?
 2. Lag forslag til tittel på en nyhetssak der bildet inngår som hovedbilde i saken.
Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på en talerstol. Rød bakgrunn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 2

Studer bildet av Jonas Gahr Støre, statsmininster og leder av Arbeiderpartiet.

 1. Hvilken bildevinkel er brukt i dette bildet?
 2. Hvilke farger dominerer bildet?
 3. Hvilken betydning har bildevinkel og farger for din oppfatning av politikeren Jonas Gahr Støre?
 4. Hva leser du ut av motivets positur og kroppsspråk?
 5. I hvilken sammenheng tror du mediene ville brukt dette bildet i dekningen av Arbeiderpartiets valgkamp?

Oppgave 3

Pressefotografer legger ofte vekt på å plassere politikere inn i en bestemt kontekst når de tar et portrettfoto. Konteksten kan være noe politikeren selv velger for å tydeliggjøre sitt politiske budskap, men det kan også være en kontekst fotografen velger som en slags "kommentar" til det politikeren står for.

 1. Sammenlign bildevinkelen i de to bildene av Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet. Hvordan er bildevinkelen med på å påvirke oppfatningen vår av personen?
 2. Hvilken tilleggsinformasjon gir kontekstene fotografen har valgt å framstille Vedum i?
 3. Hvilket av disse bildene ville du ha valgt dersom du skulle lage en valgbrosjyre for Senterpartiet? Begrunn svaret.
En sjøløve kysser Erna Solberg på munnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 4

I forbindelse med mediedekning av valgkamper er det mange som ønsker at politikere skal stille opp på arrangerte bilder. Bildet der Erna Solberg, leder av partiet Høyre, kysser en sjøløve, er tatt på Akvariet i Bergen i forbindelse med valgkampen i 2017.

 1. Siden dette bildet er tatt i forbindelse med en valgkamp, må vi tenke oss at det har et politisk budskap. Hva mener du er budskapet i dette bildet?
 2. Diskuter i klassen: Tror dere dette bildet fikk flere til å stemme på Høyre ved stortingsvalget i 2017? Husk å begrunne standpunktene.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 16.02.2022

Læringsressurser

Tekstanalyse av medieuttrykk