Hopp til innhold

Fagstoff

Huskeliste ved utforming av analyseoppgaver

Her er en liste over elementer som hører hjemme i en mediefaglig tekstanalyse, og som du kan plukke fra når du lager analyseoppgaver. Ikke alt er relevant for alle medietekster.
Forstørrelsesglass
Åpne bilde i et nytt vindu

Innledende presentasjon (kort om historien, temaet)

Før du begynner på selve analysen, kan du si litt om den medieteksten som du tar for deg. Beskriv den helt overfladisk: Hva slags type medietekst er dette? Hva er temaet?

Sammenhengen (konteksten)

Nå er du inne i selve analysen. Du kan starte med å si noe om medietekstens kontekst – om sammenhengen den står i: Når ble denne medieteksten laget? I hvilken sammenheng?

Sender

Hvem har laget dette? Hva slags miljø kommer de fra?

Tanken bak

Hva vil sender – med hvem? Bak alle medietekster ligger en hensikt, sender ønsker å oppnå noe. Du kan ikke alltid med sikkerhet vite hva. Men ut fra medieteksten og konteksten, kan du som oftest trekke slutninger om “tanken bak”. Er det noe som man vil publikum skal kjøpe? Er det holdninger som skal skapes? Vil man underholde? Og hvem er publikum (målgruppen)?

Oppbyggingen (bruken av fortellerelementer og struktur)

Her handler det om form. Hvordan formidles budskapet? Hvilke fortellerelementer brukes? Hva fortelles på denotativt og konnotativt nivå? Hvordan er elementene satt sammen? Her kan du gjerne si noe om dramaturgi og bruk av sjanger.

Budskapet /innholdet (hovedbudskap, tilleggsbudskap, evt. utilsiktede budskap)

Dette handler om innholdet i teksten. Hva er det som formidles? Hva er budskapet?

Effekt på mottaker

Her begynner dine egne refleksjoner. Etter å ha sett på hva som formidles og hvordan det gjøres, har du bakgrunn for å trekke slutninger om hva slags effekt denne teksten vil kunne ha på mottakerne. Du kan også reflektere over hva slags effekt denne typen tekster kan ha på folk.

Effekt på kultur og samfunn

Refleksjonene dine fortsetter: Noen ganger vil en enkelt medietekst ha stor virkning på det samfunnet den er en del av. Andre ganger kan det være mer fruktbart å snakke om effekten av denne typen tekster.

Bruk av teksten

Mottaker er ikke alltid en som passivt lar seg påvirke. Mottaker er også en aktiv bruker som gjør sine egne valg. Hvordan kan mottakerne ha nytte av denne teksten

Evaluering (lykkes sender med prosjektet sitt?)

Hvis det er en reklamefilm du har studert, vil det være interessant å reflektere over om senderne oppnådde det de ville med medieteksten sin - vil salget øke? Også for andre typer medietekster vil det være nyttig å gjøre seg noen tanker om hvorvidt senderne har lyktes med det de ville (se punktet ovenfor).


CC BY-SASkrevet av Trude Løvskar. Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen
Sist faglig oppdatert 07.03.2018

Læringsressurser

Tekstanalyse av medieuttrykk