Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Studer innholdsanalysen av posten.no

Se på utdrag av en innholdsanalyse av et knippe sider på posten.no, og svar på spørsmål.

Tre unge mennesker leser på skjerm mens de skriver på tastaturet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Filer

Spørsmål til utdrag av innholdsanalyse

  1. Hva anser du som hovedutfordringen på nettstedet ut fra utdraget med innholdsanalyse?

  2. Er det noen sider som kan slettes? Hvorfor eller hvorfor ikke?

  3. Er du enig i kommentarene og alvorlighetsgraden? Begrunn.

  4. Sammenlign posten.no slik nettstedet ser ut i dag sammenlignet med kommentarene i analyseskjemaet. Ser det ut som at nettstedet endret seg siden da?

    Under kan du finne nettstedet til Posten slik det så ut i slutten av november da analyseutdraget ble lagd.

    Waybackmachine.no: posten.no, 25. november 2021

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 28.11.2021

Læringsressurser

Planlegging og vedlikehold av nettinnhold

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs