Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk kulturell identitet og andregjøring

Andres blikk kan forme hvordan du ser på deg selv. Lær om andregjøring og kulturell identitet, og utforsk temaet alene eller sammen.

Lær om kulturell identitet og andregjøring

Les artikkelen Kulturell identitet og andregjøring, og svar på disse spørsmålene:

  1. Hvordan tolker andre deg?
  2. Hvem har makt til å definere andre?
  3. Hva er forholdet mellom majoritet og minoritet?
  4. Hva kan være en god "medisin" mot andregjøring?

Er Kaveh Rashidi norsk?

  • Les den norsk-iranske legen Kaveh Rashidis innlegg Er jeg norsk? i Aftenposten.

  • I innlegget bruker Kaveh Rashidi disse begrepene til å beskrive sin kulturelle identitet: norsk statsborger, nordmann, norsk, nasjonalitet, genetiske røtter, personlig identitet, røtter, etnisk norsk, 100 prosent norsk, norsk av utenlandsk opprinnelse, muslim. Lag en liste over begrepene, og ta for deg ett om gangen. Hva legger du i begrepene, og hvordan tolker du dem slik de blir brukt i teksten?
  • Hva slags forskjellige syn på kulturell identitet ligger bak de forskjellige begrepene som brukes for å beskrive Rashidi? Prøv å bruke noen av begrepene fra fagartikkelen om kulturell identitet under.
  • Følg oppfordringen som Rashidi kommer med i slutten av innlegget, og kjør debatt: "Så vær så god, kjør debatt. Er jeg norsk? Er jeg 100 prosent norsk? Er jeg nordmann?"

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 25.09.2020

Læringsressurser

Kultur og identitet