Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk kommunikasjonen i "Chattes"

Hvordan preger relasjoner, roller, kjønn, alder og kulturell bakgrunn kommunikasjonen i programmet Chattes?

Del 1

Se Chattes-episoden om rasisme og bruk det dere har lært om kultur og kommunikasjon til å beskrive og utforske hvordan deltakerne kommuniserer med hverandre. Nederst på siden finner dere relevante artikler. Bruk også gjerne observasjonsskjema med begreper:

Filer

Tips til lærer

Det kan være lurt å se en annen episode av programmet først. Modeller hvordan du kan bruke begreper og fagkunnskap til å beskrive kommunikasjon.

Del 2

Bruk disse spørsmålene til å beskrive og reflektere rundt de ulike faktorene som påvirker kommunikasjonen i denne Chattes-episoden.

  • Hva slags roller har de forskjellige deltakerne, og hvordan påvirker rollene hvordan de kommuniserer? Et eksempel: Faten er i programlederrollen. Hva slags konvensjoner for kommunikasjon finnes det for denne rollen? Følger hun disse spillereglene?
  • Hva slags relasjoner er det mellom deltakerne, og hvordan påvirker dette kommunikasjonen? Et eksempel: Gunnar fra Oslo politidistrikt er i sin profesjonelle rolle en autoritet, han er også voksen. Påvirker dette hvordan han snakker til ungdommene? Påvirker dette hvordan ungdommene snakker tilbake til ham?
  • Legger dere merke til noen opplagte misforståelser eller kommunikasjon som ikke fungerer bra? Beskriv hva som kan være årsaker til dette.
  • Legger dere merke til noen som kommuniserer spesielt godt? Beskriv hva som fungerer godt.
  • Tror dere sosiale og kulturelle faktorer hos dere som observatører har noe å si for hva dere definerer som god kommunikasjon?
  • Hvem snakker mest? Hvem snakker minst? Hva er årsaker til dette, tror dere?
  • Finner dere eksempler på i kommunikasjonen til deltakerne?
  • Er det forskjeller og likheter i kommunikasjonsstilen til ulike deltakere? Dette kan handle om kjønn, alder, status, sosial klasse eller kulturell identitet. Se både på verbal og ikke-verbal kommunikasjon. Hvordan er samspillet mellom disse faktorene?
  • Er det forskjeller og likheter i måten deltakerne snakker om rasisme på? Hva tror dere er årsaker til disse forskjellene og likhetene?

Del 3

Presenter det dere har funnet ut for de andre i klassen. Illustrer poengene deres med eksempler fra programmet.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 10.02.2023

Læringsressurser

Kultur og identitet