Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Third culture kids?

Kan begrepet "third culture kids" brukes for å diskutere filmen Alle utlendinger har lukka gardiner?

Før du ser filmen

Les artikkelen om et tredje rom for identitet og såkalte "third culture kids" under, og bruk den til å reflektere over filmen.

Relatert innhold

Hva skjer når ungdom velger å skape et tredje rom for identitet, i stedet for valget mellom å være innenfor eller utenfor?

Oppgaver til filmen

Oppgave 1. Et tredje rom for identitet

  1. Hva betyr det å være "third culture kids"?
  2. Vil du si at merkelappen "third culture kids" passer til ungdommene du møter i filmen? Begrunn.
  3. Språk, klær og musikk er måter å uttrykke identitet på. Hvilke fellestrekk har ungdommene på disse områdene? Hvilke forskjeller uttrykker de gjennom klær, språk eller musikk?
  4. Hva slags motstridende forventninger når det gjelder kulturelle verdier, normer og kjønnsroller opplever rollefigurene i filmen? Ta for deg to av karakterene og beskriv dilemmaer de møter på grunn av motstridende forventninger.
  5. Hvordan løser personene du møter i filmen konfliktene som oppstår på grunn av forskjellige kulturelle ståsteder?

Oppgave 2. Interseksjonalitet

Det er ikke bare kulturell tilhørighet som definerer Mariana og de andre ungdommene. Økonomisk klasse, religion, kjønn og seksuell legning er også kategorier som preger dem. Samspillet mellom disse sidene av identiteten kan ha forskjellige virkninger. Dette er en effekt som begrepet prøver å sette ord på.

Velg én av disse karakterene og diskuter hvilke sider ved identiteten deres som preger dem. Hvordan er samspillet mellom disse sidene?

  • faren til Mariana
  • Johnny
  • Mariana
CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 04.11.2020

Læringsressurser

Kultur og identitet