Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Norsk-ish?

Hva slags kulturell identitet har unge som vokser opp med en flerkulturell bakgrunn? Kan NRK-serien Norsk-ish lære oss noe om kulturell identitet?

1. Norsk-ish og kulturell identitet

 • Se den første episoden av NRK-serien (25 minutter), og svar på oppgavene. Første episode av serien Norsk-ish på NRK
 • Hvordan tolker du Faribas reaksjon i passkontrollen helt i starten av episoden?
 • Store deler av episoden foregår på 17. mai. Hvorfor tror du serieskaperne har valgt denne dagen som bakgrunn for handlingen?
 • Les fagartikkelen om kulturell identitet under. Velg ut fagstoff fra artikkelen som du mener beskriver den kulturelle identiteten til Fariba og de andre i serien.
 • Hvordan tolker du begrepet "norsk-ish"?

Relatert innhold

2. Internasjonal dag

 • I andre episode ser vi også Fariba og ekskjæresten i sønnens barnehage. De diskuterer internasjonal dag. Se scenen fra 04:57 til 06:30. Hva mener Fariba om dette, og hva mener ekskjæresten?
 • Hva mener du om slike måter å feire mangfold på? Diskuter med en medelev, og prøv å se saken fra flere ståsteder.
 • Les fagartikkelen om kulturell identitet og andregjøring som du finner under. Kan du bruke perspektiver og begreper derfra til å forstå hvorfor Fariba er skeptisk til feiring av internasjonal dag i barnehagen?
 • Diskuter i klassen: Er det andre måter barnehager kan feire mangfold på?

  Relatert innhold

3. Utforsk kulturell identitet

 • Lag en podcast om ungdom og kulturell identitet i Norge i dag, som du kan kalle "Norsk-ish". Passer denne tittelen på alle unge som vokser opp i Norge i dag?
 • Bruk begreper som du har lært i arbeidet med oppgavene over til å diskutere, og reflekter hvordan ungdom som vokser opp i Norge i dag får sine kulturelle identiteter. Si også noe om hva som kan være muligheter og utfordringer med dette.
CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 22.09.2020

Læringsressurser

Kultur og identitet