Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva er din kulturelle identitet?

Jobb i par med å definere kulturell identitet, og bruk dette til å utforske hverandres kulturelle identiteter.
Tre sirkler overlapper hverandre. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1. Hvem er du?

Tenkeskriv et svar på dette spørsmålet i tre minutter. Dette skal du bruke til å utforske hva som er din kulturelle identitet i del 3.

Målet med tenkeskriving er å la penn og tanke flyte fritt, og la det ene ordet utløse det andre. Slik gjør du det:

 • Penn eller tastatur må være i bevegelse i alle tre minuttene.
 • Hvis du ikke kommer på noe å skrive, skriver du spørsmålet (hvem er du?) om igjen til noe dukker opp.
 • Ikke les det du skriver før du er ferdig.
 • Ikke slett eller gå tilbake og rett opp noe av det du skriver.

Del 2. Hva er din kulturelle identitet?


Begrepet kulturell identitet er bredt, komplekst og vanskelig å definere, men det er viktig at du har en klar idé om hva det kan omfatte. Hvis du gjør et nettsøk på norsk, vil du kanskje oppdage at du ikke får noen treff på dette. Søker du på engelsk, derimot, får du opp flere definisjoner på cultural identity.

 1. Velg tre av de engelske definisjonene som du mener kommer fra de mest troverdige kildene. Hva har de til felles? Hva er forskjellig? Lag et venndiagram over ordene og begrepene som brukes i definisjonene. Dette består av sirkler som viser hvilke ord og begreper som er unike for hver enkelt definisjon, og så et område der sirklene overlapper som viser hva de har felles. Illustrasjonen øverst i denne ressursen viser hvordan dette kan se ut.
 2. Les artikkelen om kulturell identitet under, og bruk det du finner her, sammen med de engelske definisjonene, til å formulere din egen forklaring på hva kulturell identitet går ut på.
 3. Del din definisjon med en medelev, og bli enig om en felles forklaring.
 4. Bli enige om 5–10 spørsmål om kulturell identitet som dere stiller hverandre. Gjør taleopptak av intervjuet eller skriv ned svarene.
 5. Undersøk hverandres åpne profiler på sosiale medier, og se om det er bilder eller innlegg der som uttrykker tilhørighet til kulturelle fellesskap. Ta skjermbilder, og samle bildene på ett sted.

Relatert innhold

Del 3. Utforsk og diskuter resultatet

 1. Bruk både materialet fra tenkeskrivingen, intervjuet og sosiale medier til å kartlegge hva som utgjør hverandres kulturelle identitet.
 2. Oppsummer hvordan dere oppfatter hverandres kulturelle identitet. Kjenner du deg igjen i den andres framstilling? Begrunn svarene.
 3. Diskuter det dere har funnet:
 • Består de kulturelle identitetene av flere forskjellige kulturelle tilhørigheter?
 • Overlapper de med hverandre, eller er de klart avskilte deler av den du er?
 • Er det lett å kombinere dem, eller er de i motsetning til hverandre?
 • Har du fått noen perspektiver på hvordan du kommuniserer din kulturelle tilhørighet? Diskuter med en medelev eller i klassen.CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 16.09.2020

Læringsressurser

Kultur og identitet