Hopp til innhold

Fagstoff

Ungdomskultur, subkultur, motkultur

Hvordan vil du beskrive ungdomskulturen du er en del av? Følger du hovedtrendene, eller liker du å utfordre kulturen de fleste andre jevnaldrende tilhører?
Fem voksne hippier sitter på en terrasse utenfor et hus som er dekorert med freds-symboler. To av dem har barn på fanget. På terrassen står det malingsspann og annet utstyr. Svart-hvitt-foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Subkulturer

Ungdom har ofte blitt tenkt på som ei enhetlig gruppe. I dag ser vi på ungdom som ei mangfoldig gruppe hvor det vokser fram svært ulike subkulturer.

En subkultur kan beskrives som ei undergruppe i et bredere kulturelt fellesskap (Gundersen, 2019). Derfor kan vi se på ungdomskulturer som subkulturer av en bredere norsk kultur.

Subkulturene dannes etter unges interesser, sosiale bakgrunn, bosted og etnisitet. Innenfor disse gruppene definerer de unge sine normer, verdier og stiluttrykk, sin musikksmak, sine forbilder, sitt forhold til festing og rusmidler, og ikke minst hvor mye man skal utfordre voksenkulturen.

Noen subkulturer er motkulturer

Elvis Presley i promotering for filmen Jailhouse Rock. Foto.

Subkulturer oppstår ofte som en reaksjon på verdiene og normene til den rådende kulturen, de blir motkulturer.

Det var særlig etter andre verdenskrig at ungdomskultur ble en del av mediebildet. Med glattkjemmet hår, trange jeans og skinnjakke danset ungdommene til rockemusikk i motstand mot den konservative foreldregenerasjonen. Det oppsto en hel industri rundt denne tenåringskulturen, og den gikk fra å være en subkultur til å bli en «mainstream»-kultur.

Markedsførere og filmskapere henter gjerne inspirasjon fra subkulturer hos ungdom. Noen av disse subkulturene har dermed fått stor plass i mediebildet, selv om kulturen i utgangspunktet bare representerte en liten subkultur blant ungdom.

Ungdom henter også gjerne inspirasjon fra tidligere ungdomskulturer. Vi ser det i både populærkulturen og motebildet i dag.

Tenk over / diskuter

Er du inspirert av tidligere ungdomskulturer, for eksempel gjennom filmer?

To hender som skriver på et tastatur i et mørkt rom med kun blått lys fra dataskjermen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ulike subkulturer i dag

Ungdom blir ofte del av ulike subkulturer gjennom fritidsinteresser. Hvilket fritidstilbud du har, er ofte avhengig av hvor du bor. Det kan dannes subkulturer rundt ungdom som er aktive i idrett, politikk, gaming og religion. Med internett og sosiale medier er det mulig å finne fellesskap på nett med ungdom fra hele verden, og mange nye, globale subkulturer har oppstått på denne måten.

«Incel»-kulturen er et eksempel på en subkultur som har oppstått på nettet. Denne gruppa startet som et nettforum for mennesker av begge kjønn som levde i ufrivillig sølibat. Med tida har det blitt en subkultur dominert av menn som deler svært konservative normer og verdier når det gjelder kjønn og seksualitet.

Tenk over / diskuter

Hvilke subkulturer kjenner du til i dag, både online og offline? Er du selv med i en subkultur?

Kilder

Bjurström, Erling (1982). Generasjonsopprøret. Ungdomskulturer, ungdomsbevegelser og tenåringsmarked fra 50- og 80-årene. Oslo: Universitetsforlaget AS

Gundersen, Dag (2019). subkultur i Store norske leksikon på snl.no. https://snl.no/subkultur

Imsen, Gunn (2005). Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. Oslo: Universitetetsforlaget AS

McGilligan, Pat (Red) (1997). Backstory 2. Interviews with Screenwriters of the 1940s and 1950s Berkeley. Berkley, CA: University of California Press.


CC BY-SASkrevet av Lene Lie og Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 09.06.2021

Læringsressurser

Kultur og identitet