Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Pride

I filmen Pride møter vi to vidt forskjellige grupper som tilsynelatende ikke har så mye til felles. Bruk det du har lært om kultur og kommunikasjon til å arbeide med filmen.

Om filmen Pride

I 1984 startet en stor og langvarig gruvearbeiderstreik i Storbritannia. Mange streikende gruvearbeidere og deres familier måtte leve kun på donasjoner, ettersom regjeringen frøs midlene til fagforeningen.

Ei gruppe homofile og lesbiske aktivister i London finner ut at de vil støtte de streikende gruvearbeiderne. De danner foreningen “Lesbians and gays support the miners”.

Foreningen starter å samle inn penger til en tilfeldig liten gruveby i Wales. Etter hvert blir de godt kjent med byens gruvearbeidere og deres familier. Det viser seg å være utfordrende å skulle hjelpe en liten gruveby på landet når man er fargerik og homofil fra storbyen.

Sammenkomsten mellom to vidt forskjellige grupper demonstrerer hvor viktig det er å gi slipp på egne fordommer, og heller prøve å bli kjent med mennesker som er ulik en selv.

Utforskningsoppgave

Velg ett av temaene fra lista under. Lag en problemstilling knyttet til temaet, og bruk filmen til å svare på problemstillingen. Når du lager en problemstilling, bør du formulere spørsmål som ikke kan besvares med ja eller nei, men heller lage litt mer åpne spørsmål. Bruk relevant teori og begreper, og vis til eksempler fra filmen. Du kan for eksempel lage en muntlig presentasjon, en podkast eller en film.

Temaer:

  • kulturell identitet
  • andregjøring
  • kulturuttrykk
  • interkulturell kommunikasjon
  • fordommer og stereotypier
  • sammenligne hvordan ulike kulturer uttrykker normer, verdier og tradisjoner

CC BY-SASkrevet av Ingeborg Hagen og Ida Marie Stokkelien.
Sist faglig oppdatert 04.11.2020

Læringsressurser

Kultur og identitet