Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

«Ikke spør om det» – andregjøring og kulturell identitet

Kan vi skape et mer inkluderende fellesskap ved å bli bedre kjent med hverandre? I denne episoden av NRK-programmet «Ikke spør om det» møter vi et knippe mennesker som utfordrer bildet av muslimer som en ensartet gruppe.

Muslimer og andregjøring

  1. Les fagartikkelen om kulturell identitet og andregjøring under oppgaven. Her finner du begreper og perspektiver som du kan bruke til å reflektere rundt spørsmålene i denne oppgaven.
  2. Lag en definisjon av andregjøring, der du bruker dine egne ord for å forklare hva det går ut på.
  3. Sammenlikn med svaret til en medelev, og bli enige om en felles definisjon.
  4. Diskuter i par: Vil dere si at muslimer i Norge i dag blir utsatt for andregjøring? Begrunn svarene deres.
  5. Regjeringen har lagd en handlingsplan for å bekjempe diskriminering av og hat mot muslimer. Les Erna Solbergs tale om dette på regjeringens nettsider. Hvordan begrunner hun denne handlingsplanen?

Regjeringen: Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer.

Relatert innhold

Ikke spør om det

Se episoden av NRK-programmet Ikke spør om det, der norske muslimer svarer på anonyme spørsmål fra publikum. Gjør deretter oppgavene under.

  1. Hva svarer de forskjellige deltakerne på spørsmålet «Føler du deg norsk?»? Skriv ned i stikkordsform.
  2. Diskuter svarene i par. Hva sier dette om hva vi oppfatter som norsk og hvem som får «lov» til å tilhøre det norske fellesskapet? Er det noen av svarene som prøver å skape et «tredje rom» for norskhet?
  3. Identifiserte du deg med noen av deltakerne i programmet? Hvis svaret er «ja»: Hva er grunnen til dette?
  4. Tror du et slikt program kan bekjempe stereotypier og andregjøring rundt muslimer som gruppe? Begrunn svaret.
CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 24.09.2020

Læringsressurser

Kultur og identitet