Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk selvpresentasjon og identitet

Hva sier bildene vi legger ut på sosiale medier, om hvem vi er og hvem vi vil være? Utforsk identitet og selvpresentasjon i sosiale medier.

Hva er selvpresentasjon i sosiale medier?

 • Les artikkelen om selvpresentasjon og identitet under.
 • Bruk fagartikkelen til å lage en sjekkliste over hva du må se etter når du skal undersøke selvpresentasjon i sosiale medier. Eksempler på dette kan være klær, mat, ting som vises i bildet, og stedet bildet er tatt.

Relatert innhold

Undersøk selvpresentasjonen til en partileder

Identitet er tett forbundet med politikk i dagens politiske klima. Vi stemmer på dem vi føler representerer oss på flere måter. Derfor kan vi tenke oss at selvpresentasjonen til politikere er nøye planlagt. Hvordan framstår lederne av de politiske partiene i Norge? Jobb i grupper, og fordel partilederne mellom dere.

 • Bruk sjekklisten fra del 1 til å undersøke selvpresentasjonen til en av partilederne på en eller flere plattformer.
 • Hvordan framstår partilederne gjennom bildene og ordene de bruker? Hvordan vil du beskrive identiteten de uttrykker?
 • Hvilke velgergrupper tror dere partilederne appellerer til?
 • Er selvpresentasjonen troverdig? Altså: Virker identiteten partilederne presenterer, autentisk?
 • Presenter det dere har funnet, for klassen. Husk å ta med eksempler som illustrerer funnene deres.
 • Sammenlikn selvpresentasjonen til partilederne i klassen etterpå, og diskuter likheter og forskjeller.

Kritisk tenkning om selvpresentasjon

 1. Se NRK-dokumentaren Influenser.
 2. Bruk det du har lært om selvpresentasjon og sosiale medier fra oppgavene og dokumentaren, og finn flere eksempler på hvordan offentlige personer framstiller seg selv i sosiale medier.
 3. Del og diskuter med klassen:
 • Hvorfor kan det være viktig å være kritiske til hvordan offentlige personer presenterer seg selv på sosiale medier?
 • Er det mulig å presentere seg selv på en ekte og autentisk måte på sosiale medier?
CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 03.11.2020

Læringsressurser

Kultur og identitet